თარიღი: 13 იანვარი 2010 19:55:46
მოქალაქეებს ამიერიდან შესაძლებლობა აქვთ სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ნებისმიერ ტერიტორიულ სამსახურში (განცხადების, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის და მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითრის წარდგენის შემდეგ) მიიღონ სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის განმეორებითი მოწმობები (დაბადების, ქორწინების, განქორწინების და ა.შ.). მოქალაქეთა მომსახურების გამარტივება "სამოქალაქო აქტების რეგი