თარიღი: 22 იანვარი 2009 00:00:00
იუსტიციის სამინისტროს იურიდიული დახმარების სამსახურმა მოწვეულ საზოგადოებრივ ადვოკატთა რეესტრის ფორმირება დაიწყო. მოწვეულ საზოგადოებრივ ადვოკატთა რეესტრი წარმოადგენს იურიდიული დახმარების სამსახურის მიერ წარმოებულ მონაცემთა ბაზას, რომელშიც კერძო ადვოკატები ნებაყოფლობით დარეგისტრირდებიან და საბიუჯეტო ანაზღაურების საფუძველზე გადახდისუუნარო მოქალაქეებს უფასოდ მოემსახურებიან.რეესტრის ფორმირება ორ ეტაპად
თარიღი: 22 იანვარი 2009 00:00:00
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს შიდა კონტროლისა და აუდიტის სამსახურის ცხელი ხაზის მომსახურებით 2008 წლის განმავლობაში 35 000-მა მოქალაქემ ისარგებლა. მათი კითხვები, ძირითადად, დოკუმენტების მიღების პროცედურას ეხებოდა.სააგენტოს შიდა კონტროლისა და აუდიტის სამსახურის ინფორმაციით, ტერიტორიულ სამსახურებში დაშვებულ დარღვევასთან დაკავშირებით შარშან ცხელ ხაზზე სულ 2 შეტყობინე