თარიღი: 12 თებერვალი 2014 15:46:09
იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში“ 4  ყოფილი პატიმარი დასაქმდა. რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის პროგრამის ბენეფიციარები, რომლებიც საჯარო რეესტრის სკანირების ცენტრში საარქივო მასალებისა და სხვადასხვა დოკუმენტის ციფრულ ფორმატში გადატანის პროცესში მონაწილეობდნენ, დღეიდან უწყებაში ოფიციალურად დასაქმდებიან. იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა მათ ეს წარმატება დ
თარიღი: 12 თებერვალი 2014 17:09:29
იუსტიციის მინისტრის განცხადებით, საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთ პრიორიტეტად კვლავ რჩება ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლა, რომელიც რამდენიმე ასპექტს მოიცავს; კერძოდ, ადამიანით ვაჭრობის დანაშაულის პრევენციას, ტრეფიკინგის  მსხვერპლთა დაცვას, ტრეფიკინგის დანაშაულთან ბრძოლას და დამნაშავის სისხლისსამართლებრივ დევნას.  ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის განმახორციელებელი უწყებათაშორისი საბჭ