თარიღი: 16 თებერვალი 2012 17:03:49
საქართველოს იუსტიციის სამინიტროს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს: ნოტარიუსთა პალატას, საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს, სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოსა და ეროვნული არქივს შორის გააფორმდა თანამშრომლობის მემორანდუმი, რის საფუძველზეც, მოქალაქეები იუსტიციის სახლებში აღნიშნული უწყებების სერვისებს კიდევ უფრო გამატივებული ფორმით მიიღებენ.შესაბამისი ტრენინგის გავლის შედეგად, იუსტიციის სახლების ნებისმიერ