თარიღი: 23 თებერვალი 2012 15:46:58
23 თებერვალს, მთავარი პროკურატურის ინიაციატივით, „ლიტერატურულ კაფეში" საზოგადოების ცნობილ წარმომადგენლებთან შეხვედრა გაიმართა. მთვარი პროკურორiს პირველმა მოადგილემ დავით საყვარელიძემ ქართულ ინტელიგენციას ნარკოდანაშაულის  კვლევის შედეგები გააცნო.დავით საყვარელიძემ ყურადღება გაამახვილა იმ გარემოებაზე, რომ ნარკოდანაშაულის რაოდენობა  ქვეყანაში 2011 წელს მნიშვნელოვნად შემცირდა,  გა