თარიღი: 02 მარტი 2015 15:02:40
იუსტიციის სამინისტრო საარჩევნო სიის დაზუსტების მომდევნო ეტაპს იწყებს. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა ღონისძიება, შედეგად კი მოხდება  სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსა და საჯარო რეესტრის მონაცემთა ბაზებში არსებული ხარვეზების იდენტიფიცირება,  მათი აღმოფხვრა და საარჩევნო სიების ამ გზით სრულყოფა.     პირველ რიგში, შემოწმდება გაორებული ჩანაწერები &min