თარიღი: 20 მარტი 2017 19:58:27
პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა სტამბულის კონვენციის სარატიფიკაციოდ ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი განიხილა. ცვლილებების პაკეტი იუსტიციის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა  ალექსანდრე ბარამიძემ  წარადგინა.საკანონმდებლო ცვლილებების მიზანი ქალთა უფლებების დაცვა და „ქალთა წინააღმდეგ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევე