თარიღი: 26 მარტი 2015 14:42:59
იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებული ცვლილებები კანონთა პაკეტში, რომლებიც არბიტრაჟის საქმიანობას უკავშირდება, ძალაში შევიდა. „არბიტრაჟის შესახებ“ საქართველოს კანონის, „სახელმწიფო ბაჟის შესახებ“ საქართველოს კანონის, „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსისა“ და  „საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის“ ცვლილებები დღეს, 26 მარტს, „საქართ
თარიღი: 26 მარტი 2015 15:41:03
საქართველო ჰააგის მუდმივმოქმედი საარბიტრაჟო სასამართლოს წევრი გახდა. სასამართლოში გაწევრება საქართველოსთვის, როგორც საერთაშორისო სამართლის თანამეგობრობის აქტიური წევრისთვის, წინ გადადგმული ნაბიჯია და ეს ნაბიჯი განამტკიცებს დემოკრატიული ღირებულებების მქონე ქვეყნის იმიჯს. ჰააგის მუდმივმოქმედი საარბიტრაჟო სასამართლოს წევრობა ქვეყანას საარბიტრაჟო სასამართლოსთან კიდევ უფრო ინტენსიური თანამშრომლობი
თარიღი: 26 მარტი 2015 18:11:25
იუსტიციის მინისტრი ბრიუსელში ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში მონაწილეობს. კონფერენციაში − „ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის განხორციელება: ჩვენი საერთო პასუხისმგებლობა“ − ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვითი უწყებების უმაღლესი თანამდებობის პირები იღებენ მონაწილეობას. კონფერენციის დელეგატები ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის, ევროსაბჭოს საპარ