თარიღი: 27 მარტი 2017 15:17:20
თბილისის იუსტიციის სახლში სისხლის სამართლისა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კანონმდებლობის რეფორმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის მონაწილეებმა სისხლის სამართლის და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კანონმდებლობის რეფორმის განახლებული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა განიხილეს. სამუშაო ჯგუფის წევრებს წინადადებებისა და შენიშვნების წარსადგენად გარკვეული ვადა მიეცათ. შემოსული
თარიღი: 27 მარტი 2017 17:48:33
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პლენარულ სხდომათა დარბაზში სასამართლო რეფორმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა. ჯგუფის მუშაობაში იუსტიციის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი ალექსანდრე ბარამიძე მონაწილეობდა. შეხვედრაზე სასამართლო რეფორმის განახლებული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა განიხილეს, რომელიც 2017-2021 წლებს მოიცავს. სტრატეგიის მიზანია სასამართლო სისტემის საერთაშორისო სტანდარტებთან