თარიღი: 02 აპრილი 2018 11:57:31
როგორი იქნება „ღია მმართველობის პარტნიორობის“ ფარგლებში საქართველოს მიერ აღებული ვალდებულების შესრულების სამოქმედო გეგმა, რა აქტივობები დაიგეგმება მმართველობის სისტემის ღიაობისა და გამჭვირვალობის გასაზრდელად, რა მოლოდინები და საჭიროებები აქვს ამ კუთხით ქვეყანას და როგორია მოქალაქეების ხედვა − ამ საკითხებზე „ღია მმართველობა − საქართველოს“ ფორუმი საზოგადოებასთან ე
თარიღი: 02 აპრილი 2018 17:54:40
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2018 წლის 31 მარტის  №68 ბრძანებით, მიმდინარე წლის 3 მაისს ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა დაინიშნა.საკვალიფიკაციო გამოცდა  იუსტიციის სასწავლო ცენტრში ორ ეტაპად ჩატარდება. პირველი ეტაპი  ზოგად უნარ-ჩვევებს მოიცავს (ვერბალური და მათემატიკური ნაწილები), მეორე ეტაპი კი − პროფესიულ ტესტირებას.საგამოცდო თემატიკა და წარსადგენი დოკუმენტაცია იხილეთ შე