თარიღი: 04 აპრილი 2018 15:22:35
იუსტიციის სამინისტრომ მთავრობის სხდომაზე სამოქალაქო კოდექსსა და კანონში სამოქალაქო აქტების შესახებ ცვლილებების პროექტი წარადგინა. უწყების ინიციატივით, კანონში ამჟამად არსებული ხარვეზი გასწორდება და განქორწინების შესახებ სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესულ გადაწყვეტილებას რეგისტრაციის მიზნებისათვის ხანდაზმულობის ვადა აღარ ექნება.კანონპროექტის მიზანი განქორწინების შესახებ სასამართლო გადაწყვეტილების აღ
თარიღი: 04 აპრილი 2018 15:41:12
საქართველოს მთავრობამ „სამოქალაქო აქტების შესახებ“ კანონში ცვლილებების პროექტს მხარი დაუჭირა. კანონპროექტი მთავრობის სხდომაზე იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა წარადგინა.საკანონმდებლო ცვლილებების საჭიროება განაპირობა იმ გარემოებამ, რომ 1976-94 წლებში დაბადების რეგისტრაციისას დაბადების ადგილად შესაძლებელი იყო როგორც ბავშვის რეალური დაბადების, ისე მისი მშობლების რეგისტრაციის ადგილის მით
თარიღი: 04 აპრილი 2018 16:38:29
საქართველოს მთავრობამ მხარი დაუჭირა საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტს, რომელიც ამომრჩეველთა ერთიანი სიის დახვეწას ითვალისწინებს. ცვლილებების ავტორი იუსტიციის სამინისტროა. საკანონმდებლო პაკეტი სხდომაზე თეა წულუკიანმა წარადგინა.იუსტიციის მინისტრის განცხადებით, საარჩევნო სიების დასახვეწად მნიშვნელოვანია, არსებობდეს გარდაცვლილი პირების სიიდან ამორიცხვის კიდევ უფრო მოქნილი მექანიზმი, რა მხრივაც დღეს მოქმ