თარიღი: 05 აპრილი 2017 11:11:32
მომავალი თავმჯდომარე ქვეყნის პრიორიტეტებს საქართველოში ვიზიტით მყოფი OGP-ის სამდივნოს წარმომადგენლები „ღია მმართველობა − საქართველოს“ ფორუმის გაფართოებულ შეხვედრაზე გაეცნენ.შეხვედრის მონაწილეებმა − აღმასრულებელი, საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლების, ქვეყანაში აკრედიტებული საერთაშორისო მისიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა, ერთობლივად განიხილეს საქა