თარიღი: 05 აპრილი 2018 13:43:28
იუსტიციის სამინისტრო აგრძელებს მუშაობას დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმის − არბიტრაჟის დასანერგად. იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი პარიზში საერთაშორისო სავაჭრო პალატის საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლოს (ICC) პრეზიდენტ ალექსის მურს ხვდება. შეხვედრაზე საარბიტრაჟო კანონმდებლობას და საარბიტრაჟო სისტემის ჩამოყალიბების პრაქტიკულ საკითხებს განიხილავენ. საარბიტრაჟო წესით დავების გ
თარიღი: 05 აპრილი 2018 16:28:35
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ საქართველოს სახალხო დამცველი და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია „რუსთავი 2“-ის საქმეში სასამართლო მეგობრის სტატუსით (მესამე მხარედ) მათივე თხოვნის საფუძველზე, ჩართო. სასამართლომ მათი თხოვნა დააკმაყოფილა იმ პირობით, რომ ომბუდსმენისა და საია-ს მიერ წარსადგენი მოსაზრებები არ უნდა ეხებოდეს საქმის ფაქტობრივ გარემოებებს და დავის არსებით მხარეს. ადა