თარიღი: 06 აპრილი 2018 19:00:00
ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა 2017 წლის ანგარიში გამოაქვეყნა. დოკუმენტში იმ დადებით ტენდენციებზეა საუბარი, რაც სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების კუთხით ქვეყანაში არსებობს.ანგარიშში დადებითადაა შეფასებული სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებებისა და განჩინებების აღსრულების საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმის შექმნა, რომელიც საქართველოში 2016 წლიდან დაინერგა. მი