თარიღი: 18 აპრილი 2017 11:44:37
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეობის მსურველთა განაცხადების მიღება დასრულდა. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეობის სურვილი 68 კანდიდატმა გამოთქვა. კანდიდატთა სია მოცემულია თანდართულ ფაილში.შემოსული განაცხადებიდან ხუთ კანდიდატურას სპეციალური სამთავრობო კომისია შეარჩევს, რომლის შემადგენლობაში იქნებიან:საქართველოს იუსტიციის მინისტრი, კომისიის თავმჯდომარე;საქართველოს