თარიღი: 10 მაისი 2018 15:24:11
როგორი უნდა იყოს სახელმწიფოს პასუხი 14 წლამდე არასრულწლოვნების მიერ ჩადენილ დანაშაულზე და როგორ უნდა დაეხმაროს ის რთული და პრობლემური ქცევის ბავშვებს, რათა დაიხსნას ისინი კრიმინალური სამყაროსაგან; როგორ უნდა მოხდეს ასეთი არასრულწლოვნების გამოვლენა, მათი საჭიროებების ანალიზი,  მათთვის კონკრეტული სერვისების შეთავაზება, სარეაბილიტაციო პროგრამებში ჩართვა და მათი ეფექტიანობის შეფასება − ამ ს
თარიღი: 10 მაისი 2018 21:20:00
საქართველოს მთავრობამ მხარი დაუჭირა საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტს, რომელიც უცხოელებზე დროებითი ბინადრობის მოწმობის გაცემის პროცედურაში სიახლეებს ითვალისწინებს. ცვლილებების ავტორი იუსტიციის სამინისტროა. კანონპროექტზე მუშაობაში მონაწილეობდნენ საგარეო საქმეთა, შინაგან საქმეთა და ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროები, აგრეთვე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. საკანონმდებლო პაკეტი სხდომაზე იუსტიციი