თარიღი: 16 მაისი 2018 17:57:18
რეფორმები მართლმსაჯულების სფეროში; ეროვნული კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია ევროკავშირის სამართალთან; ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაციის პროგრამები; გამჭვირვალე მმართველობა; ელექტრონულ სერვისები; მიღწევები „ღია მმართველობის პარტნიორობის“ ფარგლებში − ამ და სხვა წარმატებული რეფორმების გასაცნობად საქართველოს მოლდოვის რესპუბლიკის იუსტიციის მინისტრი ესტუმრა.  თეა წულუკიანისა და ვიქტორია