თარიღი: 04 ივნისი 2018 15:17:44
იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილე ევროპის საბჭოს ახალი პროექტის პრეზენტაციაში მონაწილეობს. პროგრამის მიზანი დისკრიმინაციასთან, სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულსა და სიძულვილის ენასთან ბრძოლაა. 4-წლიან პროექტს ევროპის საბჭო დანიის სამეზობლო პროგრამასთან (DANEP) ერთად ახორციელებს.ალექსანდრე ბარამიძემ დღეს გახსნის ღონისძიების მონაწილეებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართა და მათ იუსტიციის სამინისტროს ხე
თარიღი: 04 ივნისი 2018 16:08:00
„პროკურატურის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 პრიმა მუხლის თანახმად, იუსტიციის მინისტრმა − საპროკურორო საბჭოს თავმჯდომარემ, მთავარი პროკურორის შესარჩევად საჯარო კონსულტაციები დაიწყო. დღეს, 4 ივნისს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, აკადემიურ წრეებს და სამართლის დარგის სპეციალისტებს მიმართვა დაეგზავნათ, რომლის საფუძველზეც შესაძლებელი გახდა კანონით გათვალისწინებული წესით პროკურო
თარიღი: 04 ივნისი 2018 17:51:50
 2018 წლის 31 მაისს ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ საქმეზე − „რამიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ“ − გადაწყვეტილება გამოაქვეყნა და მომჩივან შალვა რამიშვილის მიმართ დაადგინა ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის დამატებითი ოქმის მე-3 მუხლის (თავისუფალი არჩევნების უფლება) დარღვევა.კერძოდ, ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რ