თარიღი: 08 ივნისი 2018 12:17:40
2018 წლის 7 ივნისს ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ საქმეზე − „ქართველიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ“ − გადაწყვეტილება გამოაქვეყნა და მომჩივან გიორგი ქართველიშვილის მიმართ  დაადგინა ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის მე-6 მუხლის 1-ლი და მე-3(დ) პუნქტების დარღვევა.   კერძოდ, სასამართლომ დაადგინა, რომ 2007 წელს  მსჯავრდებუ
თარიღი: 08 ივნისი 2018 18:30:14
 იუსტიციის სამინისტრო მთავარი პროკურორის პოსტზე წარდგენილი კანდიდატურების შესახებ დეტალურ ინფორმაციას საპროკურორო საბჭოს საიტზე განათავსებს. დღეს, 8 ივნისს, მთავარი პროკურორის პოსტზე კიდევ ერთი კანდიდატი გია ბერძენიძე წარადგინეს. ორი სხვა კანდიდატის მსგავსად, მისი წარდგინება საპროკურორო საბჭოს საიტზე − http://pc.gov.ge − შემოსვლისთანავე აიტვირთა. წარდგენილი კანდიდატების