თარიღი: 07 ოქტომბერი 2017 00:00:00
აღსრულების პოლიციის არსებობის მანძილზე პირველად აშენდა საგანგებოდ მის საჭიროებებზე მორგებული კომფორტული და კეთილმოწყობილი ოფისი. ახალი შენობა იუსტიციის მინისტრმა და აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარემ გახსნეს.პოლიციის ახალი ოფისი მორგებულია როგორც თანამშრომლების, ისე მოქალაქეების ინტერესებზე. შენობაში ცალკე სივრცეებია გამოყოფილი საკონსულტაციო მომსახურებისა და მოქალაქეების მისაღებად. როგორც იუს