თარიღი: 10 ოქტომბერი 2018 11:09:20
თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიამ 5 ოქტომბრის სხდომაზე რეკომენდაციები გამოსცა. აკისრია რა პასუხისმგებლობა, ხელი შეუწყოს 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების გამჭვირვალე და სამართლიან გარემოში ჩატარებას, მნიშვნელოვან სამართლებრივ მექანიზმად თვლის 2013 წლის საპრეზიდენტო, 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის, 2016 წლის საპარლამენტო და 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობ