თარიღი: 12 ოქტომბერი 2017 12:53:34
საზოგადოების მაღალი ინტერესიდან გამომდინარე, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სერვისების განვითარების სააგენტოში მოქმედმა მოქალაქეობის საკითხთა კომისიამ დღეს თავისი საქმიანობის 2013-2017 წლების ანგარიში გამოაქვეყნა და მასში იმ საკითხებზე გაამახვილა ყურადღება, რომლებმაც ბოლო დროს საზოგადოების ყურადღება მიიქცია.ანგარიშის თანახმად, 2013-2017 წლებში, კომიისიის მიერ საქართველოს მოქალაქეობის საგამონაკლ