თარიღი: 28 ნოემბერი 2017 16:18:32
სტრასბურგის სასამართლოს დიდმა პალატამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ივანე მერაბიშვილის დაკავება, ასევე წინასწარი პატიმრობა, რომელიც გაგრძელდა 2013 წლის მაისიდან 2014 წლის თებერვლამდე, იყო კანონიერი. სასამართლომ ასევე ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მისი განხილვის საგანს ამ საჩივრის ფარგლებში არ წარმოადგენდა ივანე მერაბიშვილის გამამტყუნებელი განაჩენის საფუძველზე პატიმრობის კანონიერების განხილვა (იხ. პუნ
თარიღი: 28 ნოემბერი 2017 17:07:40
თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათაშორისი კომისია შემაჯამებელ ანგარიშს აქვეყნებს,  რომელიც 30 ივნისიდან 19 ნოემბრამდე პერიოდს მოიცავს. ანგარიში 200-გვერდიანია და ასახავს იმ შედეგებს და სამუშაოს, რაც 2017 წლის ადგილობრივი არჩევნების თავისუფალ და სამართლიან გარემოში ჩატარებისათვის უწყებათაშორისმა კომისიამ გასწია. ანგარიშის სრული ვერსია გამოქვეყნებულია იუსტიციის სამინისტროს ოფიცია