თარიღი: 19 დეკემბერი 2018 11:28:06
ტერორიზმსა და სხვა ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლა, ქართველ პატიმართა უფლებების დაცვა თურქულ საპატიმროებში, ბავშვთა გატაცების შემთხვევები, თანამშრომლობა სამართლებრივი რეფორმების განხორციელებისას, ექსტრადიციისა და პატიმართა გადმოცემის საკითხები − ეს არასრული ჩამონათვალია იმ თემებისა, რომლებიც საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თურქეთის იუსტიციის მინისტრთან შეხვედრისას განიხილა. თეა წულუკიანი