თარიღი: 21 დეკემბერი 2018 16:07:18
2018 წლის 20 დეკემბერს სტრასბურგის სასამართლომ ორი ახალი გადაწყვეტილება გამოაქვეყნა და საქმეზე − „მაისურაძე საქართველოს წინააღმდეგ“ − სიცოცხლის უფლების, ხოლო საქმეზე − „კიკალიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ“ - წამების აკრძალვის დარღვევა დაადგინა.საქმე „მაისურაძე საქართველოს წინააღმდეგ“ ეხებოდა სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში 2009 წლის 19 მაისს მომ
თარიღი: 21 დეკემბერი 2018 20:38:42
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ არ დააკმაყოფილა საქართველოს სახალხო დამცველის თხოვნა ე.წ. კორტების საქმეზე სასამართლო მეგობრის სტატუსით (მესამე მხარედ) ჩართვასთან დაკავშირებით.სახალხო დამცველმა სტრასბურგის სასამართლოს მიმდინარე წლის 20 ნოემბერს მიმართა თხოვნით საქმეში ჩართვაზე, რადგან სურდა წარედგინა მესამე მხარის მოსაზრება მოცემულ საქმეზე სასამართლო პროცესის სამართლიანობის შესახებ (მტკიც