სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი - 2008 წელი
01.    ბენეფიციარი:
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი
პროექტი:
ქუთაისის #2 საპყრობილისა და მკაცრი რეჟიმის დაწესებულება ,,დემოკრატიის ხელშემწყობი ცენტრი"(კომპიუტერული კურსები)
პერიოდი:
2008წ

დონორი:
NORLAG/PRI
 
02.    ბენეფიციარი:
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი
პროექტი:
"ზუგდიდის #4 საპყრობილის საზოგადოებრივი კომისია" (კომპიუტერული კურსები)

პერიოდი:
2008წ

დონორი:
NORLAG/PRI
 
03.    ბენეფიციარი:
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი
პროექტი:
1. ქალთა და არასრულწლოვანთა #5 საპყრობილისა და საერთო რეჟიმის  დაწესებულება
2. წამების, ძალადობისა და გამოხატული სტრესული ზემოქმედების მქონე პირთა ფსიქო-რეაბილიტაციის ცენტრი ,,ემპათია"- არტ-თერაპია;
3. საპარიკმახერო
პერიოდი:
2008წ

დონორი:
NORLAG/PRI
 
04.    ბენეფიციარი:
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი
პროექტი:
"არასრულწლოვანთა აღმზრდელობითი დაწესებულება ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი ,,ემპათია" (არტ-სტუდია)
პერიოდი:
2008წ

დონორი:
NORLAG/PRI
 
05.    ბენეფიციარი:
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი
პროექტი:
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტიარასრულწლოვანთა აღმზრდელობითი დაწესებულება ორგანიზაცია,,GCRT" (მინანქრის სახელოსნო, პროფესიული განათლება)

პერიოდი:
2008წ

დონორი:
NORLAG/PRI
 
06.    ბენეფიციარი:
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი
პროექტი:
არასრულწლოვანთა აღმზრდელობითი დაწესებულება ასოციაცია "მკურნალი" (ტიხრული მინანქრის კურსები) ქუთაისის #2 საპყრობილისა და მკაცრი რეჟიმის დაწესებულება "დემოკრატიისა და თავისუფლების ცენტრი"(რესოციალიზაცია კომპიუტერული კურსები, ვებ-სტუდია)
პერიოდი:
2008წ

დონორი:
NORLAG/PRI
 
07.    ბენეფიციარი:
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი
პროექტი:
"დედათა და ბავშვთა დაცვის ლიგა" ქალთა და არასრულწლოვანთა #5 საპყრობილისა და საერთო რეჟიმის  დაწესებულება (სამოქალაქო განათლება, ქართული ენისა და ისტორიის სწავლება, ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის ხელშეწყობა)
პერიოდი:
2008წ ზაფრული

დონორი:
NORLAG/PRI
 
08.    ბენეფიციარი:
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი
პროექტი:
"თანაზიარი" ზუგდიდის #4 საპყრობილე (მიუსჯელი არასრულწლოვნებისათვის კომპიუტერული კურსები)

პერიოდი:
2008წ

დონორი:
NORLAG/PRI
 
09.    ბენეფიციარი:
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი
პროექტი:
არასრულწლოვანთა აღმზრდელობითი დაწესებულება საზაფხულო სკოლა (სპორტის სხვადასხვა სახეობა, ინგლისური ენა)
პერიოდი:
2008წ ზაფხული

დონორი:
ჰოლანდიის მთავრობა ჰოლანდიის არასამთავრობო ორგანიზაცია "CODE-X"
http://www.justice.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=30&info_id=1219#sthash.IYtIK2AC.dpuf