სააღსრულებო დეპარტამენტი- 2008 წელი
ბენეფიციარი:
სააღსრულებო დეპარტამენტი
პროექტი:
მიმდინარეობს მოლაპარაკებები სააღსრულებო სისტემის გარდაქმნისთვის ორი პროექტის დაწყებასთან დაკავშირებით (,,სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ" კანონპროექტზე სამუშაო ჯგუფის  მხარდაჭერა; სასწავლო ვიზიტები;სასამართლო აღმასრულებლის პროფესიონალიზმის ამაღლება; პრევენციული საინფორმაციო კამპანია; მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სრულყოფა).
პერიოდი:
(დაგეგმილი)2008წ.
დონორი:
GTZ
SIDA