ლ.სამხარაულის სახელობის სასამართლო ესქპერტიზის ეროვნული ბიურო 2006- 2008 წელი
01.    ბენეფიციარი:
ლ.სამხარაულის სახელობის  სასამართლო ესქპერტიზის ეროვნული ბიურო
პროექტი:
ინვენტარით აღჭურვა; თანამშრომლები მონაწილეობას ღებულობენ ,,გ.ი.ფ."-ის ეგიდით გამართულ საერთაშორისო  მკონფერენციებში (ჩეხეთი,ლიტვა 2006-07წ.);
პერიოდი:
2006

დონორი:
ფონდი "გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში"
 
02.    ბენეფიციარი:
ლ.სამხარაულის სახელობის  სასამართლო ესქპერტიზის ეროვნული ბიურო
პროექტი:
სასწავლო ვიზიტები ნიდერლანდებსა და ლიტვაში

პერიოდი:
2006

დონორი:
ფონდი "გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში"
 
03.    ბენეფიციარი:
ლ.სამხარაულის სახელობის  სასამართლო ესქპერტიზის ეროვნული ბიურო
პროექტი:
დიღომში ექსპერტიზის ახალი შენობის აღჭურვა
პერიოდი:
2006

დონორი:
ფონდი "გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში"
 
04.    ბენეფიციარი:
ლ.სამხარაულის სახელობის  სასამართლო ესქპერტიზის ეროვნული ბიურო
პროექტი:
ტრეინინგები თანამშრომლებისათვის
პერიოდი:
2008წ. სექტემბერი

დონორი:
ფონდი "გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში"