იურიდიული დახმარების სამსახური
01.    ბენეფიციარი:
იურიდიული  დახმარების სამსახური
პროექტი:
ბიუროების ბაზაზე იურიდიული კლინიკების ამოქმედება (თანამშრომლობა უმაღლეს სასწავლებლებთან)
პერიოდი:
დაგეგმილი

დონორი:
ფონდი ღია საზოგადოება–სამართლებრივი ინიციატივა (OSJI)
 
02.    ბენეფიციარი:
იურიდიული  დახმარების სამსახური
პროექტი:
მობილური იურიდიული დახმარება: გასვლითი კონსულტაციები რეგიონებში

პერიოდი:
მიმდინარე

დონორი:
(NLAB) ნიდერლანდების იურიდიული დახმარების საბჭო
 
03.    ბენეფიციარი:
იურიდიული  დახმარების სამსახური
პროექტი:
სასწავლო კურსი იურიდიული დახმარების სამსახურის ადვოკატებისათვის
პერიოდი:
დასრულებული
დონორი:
NORLAG
 
04.    ბენეფიციარი:
იურიდიული  დახმარების სამსახური
პროექტი:
სასწავლო კურსი იურიდიული დახმარების სამსახურის ადვოკატებისათვის
პროექტი:
სასწავლო კურსი იურიდიული დახმარების სამსახურის ადვოკატებისათვის
პერიოდი:
დასრულებული

დონორი:
ABA(ამერიკის იურისტთა ასოციაცია)
 
05.    ბენეფიციარი:
იურიდიული  დახმარების სამსახური
პროექტი:
იურდიული დახმარების სამსახურის ოფიციალური ვებ-გვერდი

პერიოდი:
მიმდინარე

დონორი:
OSGF ფონდი "ღია საზოგადოება საქართველო"
 
06.    ბენეფიციარი:
იურიდიული  დახმარების სამსახური
პროექტი:
საქმის მენეჯმენტის კომპიუტერული პროგრამა იურიდიული დახმარების სამსახურის ადვოკატებისათვის

პერიოდი:
მიმდინარე
დონორი:
OSGF ფონდი "ღია საზოგადოება საქართველო"
 
07.    ბენეფიციარი:
იურიდიული  დახმარების სამსახური
პროექტი:
ბიუროს ჩამოყალიბება სამცხე-ჯავახეთის(ახალციხე) საკონსულტაციო ცენტრი ახალქალაქში

პერიოდი:
მიმდინარე

დონორი:
OSCE
 
08.    ბენეფიციარი:
იურიდიული  დახმარების სამსახური
პროექტი:
სამსახურის მატერიალურ – ტექნიკური ბაზის განვითარება
პერიოდი:
მიმდინარე
დონორი:
NORLAG
OSGF