ცხელი ხაზი2 405 505

სიახლეები

Share
Print

მარჯანიშვილის თეატრის სცენაზე მსჯავრდებულებმა სპექტაკლი წარადგინეს

მსჯავრდებულების მონაწილეობით კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში სპექტაკლი „ციხის თავზე ანგელოზები დაფრინავენ“ გაიმართა. სპექტაკლი ერთმოქმედებიანია და მასში 19 მსჯავრდებული მონაწილეობს. სცენარი, რეჟისურა, რეკვიზიტები, მხატვრული გაფორმება და აფიშაც თავად მსჯავრდებულებს ეკუთვნით. სპექტაკლი №5 (ქალთა) პენიტენციურ დაწესებულებაში დაიდგა.

სპექტაკლზე მუშაობის პროცესში მსჯავრდებულებს პენიტენციური სამსახურის ხელმძღვანელობის სრული მხარდაჭერა ჰქონდათ, რადგან ეს მათი რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის ნაწილია. თავად სპექტაკლს ლაიტმოტივად გასდევს აზრი იმის შესახებ, რომ მსჯავრდებულს, ისევე, როგორც ნებისმიერ ადამიანს, შეცდომის დაშვების შემდეგ უნდა შეეძლოს ცხოვრების სუფთა ფურცლიდან დაწყება. სპექტაკლზე მუშაობის პროცესი თითოეული მონაწილე მსჯავრდებულისთვის იმის გააზრების ერთგვარი საშუალება იყო, თუ როგორ და რა შინაგანი სირთულეების გადალახვის შედეგად შეძლებენ საკუთარი შეცდომებიდან იმ გამოცდილების გამოტანას, რაც ცხოვრების უკეთესად დაგეგმვაში დაეხმარებათ. „ციხის თავზე ანგელოზები დაფრინავენ“ უკვე დაიდგა სანდრო ახმეტელის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის სცენაზე; პირველ სპექტაკლში მონაწილე რამდენიმე მსჯავრდებულმა კი, უკვე დატოვა სასჯელაღსრულების დაწესებულება და მათ სხვა მსჯავრდებულები ჩაენაცვლნენ. თავად სპექტაკლიც, ისევე, როგორც მასზე მუშაობის პროცესი, მსჯავრდებულებისთვის საზოგადოებაში დაბრუნების ერთგვარი რეპეტიციაა. სპექტაკლის დაწყებამდე მარჯანიშვილის თეატრის ფოიეში მსჯავრდებულთა ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა მოეწყო.

სპექტაკლს დაესწრნენ იუსტიციის მინისტრი რატი ბრეგაძე, იუსტიციის მინისტრის მოადგილეები, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი მიხეილ ჩხენკელი, რომელიც იუსტიციის სამინისტროსთან ,,ციფრული უნივერსიტეტის“ პროექტის ფარგლებში თანამშრომლობს, საკანონმდებლო ხელისუფლების წევრები, იუსტიციის სამინისტროს სსიპების და საპატრიარქოს წარმომადგენლები.

Share
Print

„იუსტიციის“ მეორე ნომერი გამოიცა


ჟურნალის მე-2 ნომერში მკითხველს შეუძლია, გაეცნოს ქართველი და უცხოელი მკვლევრების ნაშრომებს თანამედროვე სამართლის მეცნიერების ისეთ აქტუალურ გამოწვევებზე, როგორიცაა: ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობა, ტერორიზმის ცნების განსაზღვრა; კიბერშეტევის სამართლებრივი განსაზღვრება; ნაფიც მსაჯულთა და მედიაციის ინსტიტუტები ქართულ სამართლებრივ სივრცეში; დავების ალტერნატიული გადაწყვეტა კონკურენციის სამართალში.

სამართლის ისტორიით დაინტერესებული პირებისათვის გრძელდება ცნობილი მეცნიერის, ვილჰელმ ზაუერის, ნაშრომის („სამართლიანობა“) პუბლიკაცია, რომელიც ქართულ ენაზე პირველად ქვეყნდება. აქვეა შესაძლებელი 1791 წლის პოლონეთის კონსტიტუციის გაცნობაც.

გამოცემის მე-2 ნომერში მკითხველი შეხვდება, აგრეთვე, სომხეთის იუსტიციის მინისტრ კარენ ანდრეასიანისა და საქართველოს გენერალური პროკურორის, ირაკლი შოთაძის, ინტერვიუებს; ცნობილი ქართველი მეცნიერის, სამართალმცოდნე ოთარ გამყრელიძის ბიოგრაფიას.

იუსტიციის სამინისტროს ქართულ-ინგლისური ჟურნალი „იუსტიცია“ (ლათ. „IUSTITIA“) გასული წლის ივნისში იუსტიციის მინისტრის ინიციატივით დაარსდა. ის ყოველკვარტალური, რეფერირებადი და რეცენზირებადი გამოცემაა. მისი მიზანია სამართლის ცალკეული დარგის განვითარებისა და იურიდიულ საკითხებზე აკადემიური დისკუსიის გაღრმავების ხელშეწყობა.

Share
Print

ევროპის საბჭოსა და გაერო-ს შესაბამის ორგანოებში საქართველოდან წარსადგენი კანდიდატების შესარჩევი კონკურსი გამოცხადდაგაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან დასჯის პრევენციის ქვეკომიტეტში (SPT) საქართველოს კვოტით ევროპის საბჭოს მართლმსაჯულების ეფექტიანობის ევროპულ კომისიასა (CEPEJ) და ევროპის საბჭოს ევროპელ მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოში (CCJE) წარსადგენი კანდიდატების შესარჩევი კონკურსები გამოცხადდა.

აღნიშნული კონკურსები წარიმართება საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2022 წლის 27 ივლისის №848, №849 და №850 ბრძანებებით დამტკიცებული კონკურსის ჩატარების წესის შესაბამისად. საქართველოს იუსტიციის მინისტრს საერთაშორისო სასამართლოებში, აგრეთვე, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და იურიდიულ საკითხებზე მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და მათ ორგანოებში საქართველოდან წარსადგენი კანდიდატების შერჩევის წესისა და პროცედურის განსაზღვრის უფლებამოსილება მიენიჭა საქართველოს მთავრობის №234 დადგენილებით. აღსანიშნავია, რომ ამ დადგენილების მიღებამდე არ არსებობდა ერთიანი მიდგომა საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოდან წარსაგზავნი კანდიდატების შერჩევის წესსა და პროცედურებთან მიმართებით; ამ უფლებამოსილების იუსტიციის მინისტრისთვის მინიჭების მიზანი კი, საქართველოს წინაშე არსებული საერთაშორისო ვალდებულებების ეფექტიანი და დროული შესრულება, ზემოაღნიშნულ ორგანოებში მიუკერძოებლად და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად კანდიდატის შერჩევა და წარდგენაა.

კანდიდატების შესარჩევი კომისიის შემადგენლობაში გათვალისწინებულია თემატური უწყებების წარმომადგენლების მონაწილეობა.


შერჩეული და საქართველოს კვოტით წარდგენილი კანდიდატები თავიანთი საქმიანობის ფარგლებში ზემოდასახელებულ ორგანოებში იმოქმედებენ ინდივიდუალურად, დამოუკიდებლად და მიუკერძოებლად.
საკონკურსო მოთხოვნები განთავსებულია შემდეგ მისამართებზე:

- ევროპის საბჭოს მართლმსაჯულების ეფექტიანობის ევროპული კომისიის (CEPEJ) წევრობის კანდიდატი საქართველოს კვოტით − https:/www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/72655?active=1 ;

- ევროპის საბჭოს ევროპელ მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს (CCJE) წევრობის კანდიდატი საქართველოს კვოტით − https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/72722?active=1 ;

- გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან დასჯის პრევენციის ქვეკომიტეტის (SPT) წევრობის კანდიდატი − https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/72654?active=1 .

უახლოეს პერიოდში დამატებით გამოცხადდება შესარჩევი კონკურსები კანდიდატების წარსადგენად იმ საერთაშორისო ორგანოებში, სადაც მოახლოებულია საქართველოდან კანდიდატის წარდგენის ვადა.

Share
Print

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსთან სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭო შეიქმნა

სამინისტროს სისტემაში რეფორმების, სამართალშემოქმედებითი საქმიანობის, პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავებისა და განხორციელების პროცესში აკადემიური წრეებისა და სამეცნიერო საზოგადოების ჩართვის მიზნით, იუსტიციის სამინისტრო ახალ პლატფორმას აფუძნებს. იუსტიციის მინისტრ რატი ბრეგაძის გადაწყვეტილებით, უწყებასთან სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭო შეიქმნა, რომელიც სამართლის სხვადასხვა დარგის გამოჩენილი სპეციალისტებით არის დაკომპლექტებული.

სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭო იუსტიციის მინისტრისთვის წარსადგენად კანონპროექტებს, კონცეფციებს, დასკვნებსა და მოსაზრებებს შეიმუშავებს; იუსტიციის სამინისტროს საქმიანობის სხვადასხვა სფეროში კი, სწორედ ამ სამეცნიერო და საექსპერტო წინადადებების გათვალისწინება მოხდება.

სამეცნიერო დასკვნებსა და ანალიტიკაზე დაფუძნებული სამართალშემოქმედებითი პროცესის ხელშეწყობა იუსტიციის სამინისტროს 10-წლიანი სტრატეგიის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. ამ მიზნით გასულ წელს დაფუძნდა ორენოვანი სამართლებრივი ჟურნალი „იუსტიცია“, რომელიც ყოველკვარტალური, რეფერირებადი და რეცენზირებადი გამოცემაა. ჟურნალის მე-2 ნომრის პრეზენტაცია სიმბოლურად სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს სხდომაზე გაიმართა.

საბჭოს შემადგენლობაში არიან იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლები, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამართლის სკოლის ხელმძღვანელები და პროფესორები.

Share
Print

იუსტიციის მინისტრმა რატი ბრეგაძემ  საქართველოში გერმანიის ფედერაციის ელჩ ჰუბერტ ქნირშთან გამოსამშვიდობებელი შეხვედრა გამართა

მინისტრმა ელჩს მადლობა გადაუხადა თანამშრომლობისთვის და სამომავლო პერსპექტივებზე ისაუბრა. რატი ბრეგაძემ ჰუბერტ ქნირშთან შეხვედრისას საქართველოს ევროპული პერსპექტივის მხარდაჭერის საკითხში გერმანიის განსაკუთრებულ როლს გაუსვა ხაზი. მინისტრმა ასევე აღნიშნა ელჩის პირადი წვლილი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაღრმავების საკითხში.

რატი ბრეგაძემ იმედი გამოთქვა, რომ საქართველო-გერმანიის თანამშრომლობა კიდევ უფრო ინტენსიური გახდება და ჰუბერტ ქნირშს მომავალ საქმიანობაში წარმატებები უსურვა.

Share
Print

დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს დღე პირველად აღინიშნა

უწყების თანამშრომლებს პროფესიული დღე საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა რატი ბრეგაძემ მიულოცა. მინისტრმა განხორციელებული პროექტები შეაჯამა და თანამშრომლებს გაწეული სამსახურისთვის მადლობა გადაუხადა .

უწყების საქმიანობის შედეგები და განვითარების ხედვა გააცნო თანამშრომლებს დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს უფროსმა ლადო ხელაძემ. მან ტექნოლოგიურ ინოვაციებზე, დანაშაულის პრევენციის მიმართულების გაძლიერებაზე, ადამიანური რესურსების განვითარების ხელშეწყობაზე, ინფრასტრუქტურულ განახლებასა და ბენეფიციარების საჭირო სერვისებით უზრუნველყოფის საკითხებზე გაამახვილა ყურადღება.

გასული ერთი წლის მანძილზე დანაშაულის პრევენციისა და პრობაციის მიმართულებით არაერთი დაპირება შესრულდა:

შეიქმნა ევროპაში პირველი ინოვაციური მოწყობილობა „Probbox“ - პრობაციონერთა მომსახურების ელექტრონული სისტემა, რომელიც პრობაციის სერვისების გეოგრაფიულ ხელმისაწვდომობასა და ანონიმურობას უზრუნველყოფს. ამ დროისათვის „Probbox“ საქართველოს 7 ქალაქში იუსტიციის სახლებსა და მუნიციპალურ შენობაშია განაწილებული, სამომავლოდ კი მისი რიცხვი 250-მდე გაიზრდება;

იმერეთის პრობაციის რეგიონული ბიუროს განახლებული ოფისი გაიხსნა ქუთაისში, მუნიციპალური ოფისები კი - ზესტაფონსა და თერჯოლაში. გარდაბნის, სიღნაღის, კასპისა და ჩხოროწყუს პრობაციის ოფისები ამავე ქალაქების იუსტიციის სახლებსა და საზოგადოებრივ ცენტრებში განთავსდა; არასრულწლოვანთა რეფერირების ცენტრის პირველი რეგიონული ოფისი ამოქმედდა ქუთაისში;

გაძლიერდა ადამიანური რესურსი - პრობაციის ოფიცერთა რაოდენობა 12%-ით, სოციალური მუშაკების რაოდენობა 26%-ით, ხოლო ფსიქოლოგების რაოდენობა 67%-ით გაიზარდა. შემუშავდა პრობაციის ოფიცერთა ეთიკის კოდექსი;

4 ახალი სარეაბილიტაციო პროგრამა დაინერგა მსჯავრდებულთა და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის მიმართულებით. განრიდების პროგრამებში 577 არასრულწლოვანი და 21 წლამდე სრულწლოვანი ჩაერთო. წარმატებული მედიაციის მაჩვენებელმა კი სტატისტიკურად ყველაზე მაღალი - 67% შეადგინა;

სააგენტოს ბენეფიციართა დასაქმების ხელშეწყობისთვის, მემორანდუმები გაფორმდა სახელმწიფო დასაქმების სააგენტოს, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან. შრომამისჯილი პირების ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებაში ჩართულობისა და სასჯელის მოხდის შემდგომ, მათი დასაქმების ხელშეწყობისთვის, მემორანდუმები გაფორმდა სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის მერიებთან;

შინაპატიმრობის ეფექტიანი აღსრულების მიზნით, შეიქმნა მობილური და 24-საათიანი ელექტრონული მონიტორინგის ჯგუფები.

ღონისძიების ბოლოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ბუბა ლომუაშვილმა და ბიუროს ხელმძღვანელმა ლადო ხელაძემ წარმატებული პროფესიონალები მადლობის სიგელებით დააჯილდოვეს.

დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებას სააგენტოს თანამშრომლები, იუსტიციის მინისტრის მოადგილეები, სამინისტროს სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელები და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო ანტინარკოტიკული და სამართალდამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობის ბიუროს (INL) წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.

Share
Print

იუსტიციის მინისტრმა ერთწლიანი მუშაობის ანგარიშის პრეზენტაცია ბათუმში გამართა

იუსტიციის მინისტრი რეგიონებში ანგარიშის წარდგენას განაგრძობს. თბილისის, ქუთაისის, ბორჯომისა და რუსთავის შემდეგ ღონისძიება ბათუმშიც გაიმართა. რატი ბრეგაძემ იუსტიციის სამინისტროს მიერ ერთი წლის განმავლობაში განხორციელებულ რეფორმებსა და შესრულებულ დაპირებებზე ისაუბრა.

ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულების გაძლიერება, სამართლებრივი უსაფრთხოება და ეფექტიანი სერვისები − ამ სამი პრინციპის გარშემო ერთიანდება ყველა ის სიახლე, რაც იუსტიციის სამინისტრომ მოქალაქეებს შესთავაზა. კერძოდ:

დაინერგა და 7 რეგიონში წარმატებით მუშაობს ინოვაციური პროექტი „მობილური იუსტიციის სახლი“; საქართველოს 6 დიდ ქალაქში განთავსდა პრობაციონერთა მომსახურების ელექტრონული სისტემა „PROBBOX“; ამოქმედდა მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმა – საქართველოს 59 მუნიციპალიტეტში ეტაპობრივად, გეგმა-გრაფიკის მიხედვით მიმდინარეობს მიწების აზომვა და რეგისტრაცია;

გრძელდება ინფრასტრუქტურული სამუშაოები – გაიხსნა 5 ახალი იუსტიციის სახლი და საზოგადოებრივი ცენტრი; მშენებლობები მიმდინარეობს კიდევ 6 მუნიციპალიტეტში; დამატებით ერთი იუსტიციის სახლი ამოქმედდება თბილისში, ჰუალინგში; სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული არქივის შენობა გაიხსნა ახალციხეში;

დაფუძნდა და გამოიცა ორენოვანი ჟურნალი „იუსტიცია“; იუსტიციის სამინისტროსათვის ხელმისაწვდომი გახდა უმსხვილესი ელექტრონული სამართლებრივი ბაზა „ჰეინონლაინი“ („HeinOnline“); ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები გაფორმდა თურქეთის, ისრაელის, უნგრეთის, სომხეთის, აზერბაიჯანის, შვეიცარიის იუსტიციის სამინისტროებთან;

სანოტარო მომსახურება ხელმისაწვდომი გახდა ადმინისტრაციულ ერთეულებში – საგურამოში, გამარჯვებაში, მარტყოფში, შუახევში, ადიგენში, ასპინძაში, კაჭრეთში, ქედაში, ხობში, ზესტაფონში, სიღნაღსა და ამბროლაურში; სულ მალე კი, მოქალაქეებს ონლაინ სანოტარო მომსახურების მიღება მობილური აპლიკაციის საშუალებით შეეძლებათ;

მნიშვნელოვანი რეფორმებია პენიტენციურ და პრობაციის სისტემებში – გაძლიერდა პატიმართა დასაქმების პროგრამები; გრძელდება პენიტენციურ დაწესებულებებში სპორტული აქტივობების წახალისება; რემონტდება მოედნები; მიმდინარეობს რეგულარული წვრთნები, პრობაციის ბიუროების გახსნა სიღნაღში, თერჯოლაში, ქუთაისსა და ზესტაფონში; რეფერირების ცენტრი გაიხსნა ქუთაისში; გაფორმდა თანამშრომლობის მემორანდუმები მუნიციპალიტეტებთან შრომამისჯილი პირების დასაქმებისათვის.

ანგარიშის პრეზენტაციას ესწრებოდნენ აჭარის მთავრობის წარმომადგენლები, იუსტიციის მინისტრის მოადგილეები, სამინისტროს დაქვემდებარებაში მოქმედი სსიპ-ების თანამშრომლები და მოწვეული სტუმრები.

Share
Print

იუსტიციის სამინისტროსა და ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო უმაღლეს სასწავლებლებთან თანამშრომლობას განაგრძობს. უწყებამ მემორანდუმი დღეს შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან გააფორმა.

მემორანდუმის ფარგლებში სტუდენტები სასწავლო პრაქტიკას იუსტიციის სამინისტროში გაივლიან და დამოუკიდებლად მუშაობისათვის საჭირო უნარ-ჩვევებს შეიძენენ. სამინისტრო ხელს შეუწყობს წარმატებულ სტუდენტთა დასაქმებას სამინისტროს სისტემაში.

დოკუმენტს იუსტიციის მინისტრმა რატი ბრეგაძემ და ბსუ-ს რექტორმა, მერაბ ხალვაშმა მოაწერეს ხელი.

დღესვე იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ბექა ძამაშვილმა ბათუმის უნივერსიტეტში სტუდენტებისა და პედაგოგებისთვის საჯარო ლექცია წაიკითხა. ლექციის თემა ქვეყნის სამართლებრივი უსაფრთხოება და საქართველოს სუვერენიტეტის დასაცავად სამართლებრივი ბრძოლა იყო. მინისტრის მოადგილემ ისაუბრა იმაზე, თუ რა მნიშვნელობა ჰქონდა იუსტიციის სამინისტროს მიერ სახელმწიფო ინტერესების დაცვას საქართველოს სუვერენიტეტისა და შემდგომი დეოკუპაციისათვის, რა სამართლებრივ ბერკეტებს აძლევს საქართველოს სტრასბურგის სასამართლოს მიერ რუსეთის ფედერაციის მხრიდან ოკუპაციის ფაქტის დადასტურება, ცხინვალის რეგიონში ქართველების ეთნიკური წმენდის აღიარება; აგრეთვე, რუსეთის ბრალეულობის დადგენა ქართველი სამხედრო ტყვეების მკვლელობისა და წამებისთვის; სამხედროებისა და სამოქალაქო პირების არაადამიანური და ღირსების შემლახველი მოპყრობისთვის.

ლექციაზე განიხილეს ჰააგის სასამართლოს მიერ დაკავების ორდერების გამოცემა ცხინვალის რეგიონის 3 „მაღალჩინოსნის“ მიმართ, აგრეთვე, სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება, ამოერიცხა ან დაუშვებლად ეცნო საქართველოს წინააღმდეგ ცხინვალის რეგიონში მცხოვრები მოსახლეობის მიერ წარდგენილი 3,300-ზე მეტი საჩივარი, რომლებიც რუსეთის კოორდინაციით შევიდა.

ლექციის ბოლოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ აუდიტორიის კითხვებსაც უპასუხა.

ღონისძიებას ესწრებოდნენ ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და საზღვაო აკადემიის სტუდენტები, პროფესორ-მასწავლებლები, აჭარის მთავრობის წევრები და იუსტიციის მინისტრის მოადგილეები.

Share
Print

ტრეფიკინგთან ბრძოლის კუთხით საქართველო უმაღლეს საფეხურზეა

აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტმა ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით 2022 წლის ანგარიში გამოაქვეყნა.

ანგარიშის მიხედვით, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ სახელმწიფოების მიერ განხორციელებული ღონისძიებებით საქართველო მსოფლიოს მასშტაბით ისევ ინარჩუნებს ადგილს უმაღლეს საფეხურზე - პირველ კალათაში.

შეფასებულ ქვეყნებს შორის საქართველო მსოფლიოში იმ საუკეთესო 30 სახელმწიფოს შორისაა, რომლებიც სრულად აკმაყოფილებენ ტრეფიკინგთან ბრძოლის სტანდარტებს და მუდმივ რეჟიმში აგრძელებენ თანმიმდევრულ და კოორდინირებულ ღონისძიებებს ტრეფიკინგთან ბრძოლის კუთხით.

ამ მონაცემით საქართველო უსწრებს ევროკავშირის წევრ 13 სახელმწიფოს (ბულგარეთი, ხორვატია, დანია, საბერძნეთი, უნგრეთი, ირლანდია, იტალია, ლატვია, მალტა, პოლონეთი, პორტუგალია, რუმინეთი, სლოვაკეთი) და წელსაც ერთადერთია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებიდან (საქართველო, უკრაინა, მოლდოვა, ბელარუსი, სომხეთი, აზერბაიჯანი), რომელიც პირველ კალათაში იკავებს ადგილს.

აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტი ხაზს უსვამს, რომ საქართველო სრულად აკმაყოფილებს ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის მოთხოვნებს და, „კოვიდ-19“-ით გამოწვეული სირთულეების მიუხედავად, განაგრძობს მტკიცე და მდგრად ძალისხმევას ტრეფიკინგთან ბრძოლის მიმართულებით, რაც განაპირობებს ქვეყნის უმაღლეს შეფასებას.

აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ დადებითად იქნა შეფასებული:

  • იუსტიციის სამინისტროს ხელმძღვანელობით მოქმედი ტრეფიკინგთან ბრძოლის უწყებათაშორისი საბჭოს მიერ ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგზე გაწეული ძალისხმევა;
  • ადამიანით ვაჭრობის დანაშაულის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით განხორციელებული აქტივობები;
  • დანაშაულის მსხვერპლთა გამოვლენა/იდენტიფიცირებაზე პასუხისმგებელი სპეციალიზებული მექანიზმების ეფექტიანი მოქმედება;
  • პანდემიის მიუხედავად, მსხვერპლთა/დაზარალებულთა დაცვის ღონისძიებებისა და სერვისების ხელმისაწვდომობა.

ანგარიშის თანახმად, განსაკუთრებული მოწონება დაიმსახურა საკანონმდებლო ცვლილებამ, რომლის თანახმადაც ტრეფიკინგის დანაშაულის მსხვერპლს უფლება აქვს, მიიღოს ერთჯერადი კომპენსაცია მიუხედავად მისი დაზარალებულის პროცესუალური სტატუსის არსებობა-არარსებობისა.

დადებითად იქნა შეფასებული საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივით შექმნილი სახელმძღვანელო დოკუმენტები, რომლებიც შრომითი ექსპლუატაციის, იძულებითი შრომისა და მსხვერპლთა იდენტიფიცირებაზე პასუხისმგებელი პროფესიონალებისთვის არის განკუთვნილი.

საქართველოს მოწინავე პოზიცია აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშში და საანგარიშო პერიოდში მიღწეული პროგრესი ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლაში ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საბჭოს ეფექტიანი მუშაობის შედეგია.

საბჭოს საქართველოს იუსტიციის მინისტრი ხელმძღვანელობს და მის შემადგენლობაში შედიან ყველა შესაბამისი სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლები, სახალხო დამცველის აპარატი, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები.