ცხელი ხაზი2 405 505

სიახლეები

ხუთშაბათი, 27 აპრილი , 2023
გაზიარება

იუსტიციის სამინისტროში გაერო-ს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესრულების საკითხებზე მომუშავე სამთავრობო კომისიის სხდომა გაიმართა

გაერო-ს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესრულების საკითხებზე მომუშავე სამთავრობო კომისიის სხდომაზე, რომელსაც საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ხელმძღვანელობს, უწყებებმა იმსჯელეს ტერორიზმის დაფინანსებასთან ბრძოლის და მასთან დაკავშირებული სანქციების ეფექტიანი აღსრულების საკითხებზე. ტერორიზმისა და მასობრივი განადგურების იარაღის გავრცელების დაფინანსების პრევენციის გაძლიერება და ამ მხრივ უწყებათაშორისო კოორდინაცია რჩება საქართველოს ხელისუფლების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტად. აღნიშნული პრიორიტეტი შემხებლობაშია სახელმწიფოს უსაფრთხოებასთან, ეკონომიკურ კეთილდღეობასა და საერთაშორისო საფინანსო გადარიცხვებთან, ქვეყნის რეპუტაციასა და საერთაშორისო ასპარეზზე სახელმწიფოს როლთან.


კომისიის სხდომაზე განხილული საკითხები და წარდგენილი საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტებში შესატანი ცვლილებები უზრუნველყოფს ტერორიზმისა და მასობრივი განადგურების იარაღის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის ეროვნული მეთოდებისა და მექანიზმების გაძლიერებას, ხელს უწყობს რეგიონულ და გლობალურ დონეზე ტერორიზმთან ბრძოლას და ამკაცრებს სახელმწიფო პოლიტიკას ტერორიზმის დაფინანსებაში პირდაპირ ან არაპირდაპირ ჩართული პირების მიმართ.
საგულისხმოა ის გარემოებაც, რომ კომისიის სხდომაზე განხილული საკითხები და წარმოდგენილი ახალი საკანონმდებლო რეგულაციები თანხვედრაშია ევროპულ და საერთაშორისო სტანდარტებთან და ემსახურება ევროპის საბჭოს თემატურ ექსპერტთა ჯგუფის, ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციის საკითხებზე (MONEYVAL) რეკომენდაციების შესრულებასაც.


გაერო-ს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესრულების საკითხებზე მომუშავე სამთავრობო კომისიის სხდომას უძღვებოდა იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ბექა ძამაშვილი. ტერორიზმთან დაკავშირებული პირების მიმართ დაწესებული სანქციების ეფექტიანი იმპლემენტაციის მიზნით ახალი მიდგომები და რეგულაციები წარადგინა საერთაშორისო ურთიერთობებისა და სამართლებრივი თანამშრომლობის დეპარტამენტის უფროსმა ქეთევან სარაჯიშვილმა.


კომისიის სხდომაში მონაწილეობა მიიღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის; ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატის; დაზვერვის სამსახურის; საგარეო საქმეთა სამინისტროს; შინაგან საქმეთა სამინისტროს; თავდაცვის სამინისტროს; ფინანსთა სამინისტროს; ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს; გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს; ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს; სსიპ „საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს“, სსიპ „შემოსავლების სამსახურის“, სსიპ „ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისა“ და ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებმა.

სხვა სიახლეები

გაზიარება
ბეჭდვა

იუსტიციის მინისტრი ყირგიზეთის რესპუბლიკის გენერალურ პროკურორ ოტკურბეკ ძჰამშიტოვს შეხვდა

რატი ბრეგაძემ ოტკურბეკ ძჰამშიტოვთან შეხვედრისას ხაზი გაუსვა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავებასა და გამოცდილების გაზიარების მნიშვნელობას მართლმსაჯულების აღსრულების მიმართულებით.

მინისტრის თქმით, იუსტიციის სამინისტროს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერებაა.

უწყება აქტიურად თანამშრომლობს პარტნიორ სახელმწიფოებთან სამოქალაქო და სისხლის სამართლის სფეროებში სამართლებრივი ურთიერთდახმარების, მათ შორის, ექსტრადიციის და მსჯავრდებულთა სასჯელის შემდგომი მოხდის მიზნით გადაცემის მიმართულებით.

მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს, ასევე, თანამედროვე სტანდარტების საპასუხო პენიტენციური სისტემისა და ციხის ალტერნატიული სასჯელების განვითარება, მსჯავრდებულთა და პრობაციონერთათვის სარეაბილიტაციო პროგრამების შეთავაზება და მათი რესოციალიზაციის ხელშეწყობა.

რატი ბრეგაძემ ოტკურბეკ ძჰამშიტოვთან შეხვედრისას ხაზი გაუსვა იუსტიციის სამინისტროს ხელმძღვანელობით ქვეყანაში გატარებულ რეფორმებს დიგიტალიზაციისა და კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით.

შეხვედრაზე მხარეებმა ისაუბრეს ყირგიზეთისთვის საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს გამოცდილების გაზიარების შესაძლებლობაზე, მათ შორის, სამართლის აღსრულების, სერვისების ხელმისაწვდომობისა და ციფრული ინოვაციების კუთხით.

ყირგიზეთის გენერალური პროკურორი საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში შეხვდება პრობაციის სააგენტოს ხელმძღვანელობას და გაეცნობა ქართულ ტექნოლოგიურ ინოვაცია „ProbBox”-ს, რომელიც პრობაციის ევროპულმა კონფედერაციამ (CEP) ევროპული მასშტაბის ინოვაციად აღიარა.
შეხვედრას, ასევე, ესწრებოდნენ იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ბექა ძამაშვილი და საერთაშორისო ურთიერთობებისა და სამართლებრივი თანამშრომლობის დეპარტამენტის უფროსი ქეთევან სარაჯიშვილი.

გაზიარება
ბეჭდვა

იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ ბრიტანელ იურისტებთან თანამშრომლობის პერსპექტივები განიხილა

ბექა ძამაშვილმა და ბრიტანელმა ადვოკატებმა ისაუბრეს საქართველოსა და დიდ ბრიტანეთს შორის დარგობრივი თანამშრომლობის გაძლიერების შესახებ.

ქართულმა მხარემ აღნიშნა დიდი ბრიტანეთის გამოცდილების გაზიარების მნიშვნელობა, განსაკუთრებით, ისეთი მიმართულებებით, როგორიცაა: არბიტრაჟის სისტემის განვითარება და სახელმწიფო წარმომადგენლობის უზრუნველყოფა უცხო ქვეყნის სასამართლოებსა და არბიტრაჟებში, აგრეთვე, სამართლებრივი აქტის, კანონების, საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების იურიდიული ექსპერტიზა.

მხარეებმა ხაზი გაუსვეს საქართველოში ინგლისური სამართლის პოპულარიზაციისა და იურისტებს შორის პრეცედენტული სამართლის შესახებ ცნობიერების ამაღლების საჭიროებას.

შეხვედრას ესწრებოდნენ, აგრეთვე, იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობებისა და სამართლებრივი თანამშრომლობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ქეთი სარაჯიშვილი და ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი ჭეხანი.