ცხელი ხაზი2 405 505

სიახლეები

ორშაბათი, 13 ნოემბერი , 2023
გაზიარება

ლაითურში უმაღლესი ევროპული სტანდარტების პენიტენციური დაწესებულება გაიხსნა

სრულიად ახალი ტიპის, 700 მსჯავრდებულზე გათვლილი პენიტენციური დაწესებულებაიუსტიციის მინისტრმა რატი ბრეგაძემგახსნა. ლაითურის პენიტენციური დაწესებულებასრულად აკმაყოფილებს ევროპისწამებისა და არაადამიანურიმოპყრობის კომიტეტის (CPT) ყველა რეკომენდაციას. ის სრულად არისმორგებული როგორც ბრალდებულთა დამსჯავრდებულთა, ისე დაწესებულებისთანამშრომელთა საჭიროებებს.

მსჯავრდებულები უზრუნველყოფილნი არიან უმაღლესიხარისხის სამედიცინო სერვისებით, სპორტულიინფრასტრუქტურით, სხვადასხვა პროფესიის დაუფლებისყველა საშუალებით, თანამედროვეტექნიკით აღჭურვილი აუდიტორიით ციფრულიუნივერსიტეტისთვის, საიდანაც მსჯავრდებულები ონლაინშეძლებენ ლექციებზე დასწრებას დალექტორებთან უშუალო კომუნიკაციას.

მსჯავრდებულთა უსაფრთხოებაზე, რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციასა დასასჯელის აღსრულებაზე პენიტენციური დაწესებულების 250-მდე თანამშრომელი იზრუნებს, რომლებიცუზრუნველყოფილი არიან კომფორტულისამუშაო პირობებით, მათ შორის – უფასო კვებით, ტრანსპორტირებით; როგორცსპორტული, ისე მოსასვენებელისივრცეებით.

დაწესებულებაში, ასევე, გაიხსნა იუსტიციისსახლი, რომელიც მსჯავრდებულებისადა თანამშრომლებისათვის სახელმწიფოსერვისებზე ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფს. პენიტენციურ დაწესებულებაში იუსტიციისსახლების ფილიალების მუშაობა ქართულიინოვაციაა და მასპრეცედენტი მსოფლიოს არცერთ ქვეყანაშიარ აქვს. დაწესებულებასრულად არის ადაპტირებულიშეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე.

ღონისძიებაზე „RE-BOX“-ის პროექტისსაჩვენებელი ვერსიის პრეზენტაციაც გაიმართა, რომელიც მსჯავრდებულებისთვის ციფრული ტექნიკის საშუალებებზეწვდომის შესაძლებლობისა და რესოციალიზაციისპროექტებზე ეფექტიანობის ასამაღლებლად ციფრულიმმართველობის სააგენტოსთან აქტიური თანამშრომლობითშეიქმნა.

ლაითურის ციხე მცირეზომის, უმაღლესი ევროპულისტანდარტების შესაბამისი პირველი დაწესებულებაა. დიდი ზომის ციხეებისმცირე ზომის პენიტენციურიდაწესებულებით ჩანაცვლება იუსტიციის სამინისტროსპრიორიტეტია და მიზანიქართული პენიტენციური სისტემის ევროპულსტანდარტებთან კიდევ უფროდაახლოებაა.

ლაითურის №1 პენიტენციური დაწესებულების გახსნასესწრებოდნენ ოზურგეთის, ლანჩხუთისა დაჩოხატაურის მაჟორიტარი დეპუტატი ვასილჩიგოგიძე, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისმთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე, სახელმწიფო რწმუნებული გურიის მხარეშიგიორგი ურუშაძე, იუსტიციისმინისტრის მოადგილეები, აღმასრულებელი დასაკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები, მოწვეულისტუმრები.

სხვა სიახლეები

გაზიარება
ბეჭდვა

იუსტიციის სამინისტრო ეხმაურება ერთ-ერთი ტელეკომპანიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას უწყების მიერ გაწეული „სამოგზაურო-სამივლინებო“ ხარჯების თაობაზე

კერძოდ, თვითმფრინავებისა და პილოტების ფონზე მომზადებულ მანიპულაციურ სიუჟეტში, რომელიც მიზნად ისახავს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას, საუბარია, რომ, თითქოსდა, სამინისტროს ხელმძღვანელობამ ექვს თვეში 7 მილიონ ლარამდე დახარჯა მივლინებებთან დაკავშირებულ ფრენებზე.

განვმარტავთ, რომ სიუჟეტში ნახსენები თანხიდან 6,4 მილიონი ლარი არის სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში, ქვეყნის შიგნით მივლინებებისთვის გაწეული ხარჯი, რომელიც გულისხმობს 750 ამზომველის მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მიწის ნაკვეთების აზომვის მიზნით, სხვადასხვა მუნიციპლიტეტში გადაადგილებასა და განთავსებას, ასევე, გადამზადება-ტრენინგებს, 64 მუნიციპალიტეტში მერიის წარმომადგენლებთან და მოსახლეობასთან სამუშაო შეხვედრებს. აღნიშნული ხარჯი გათვალისწინებულია სისტემური რეგისტრაციის ბიუჯეტში.

დღეის მდგომარეობით, მიწის რეფორმის ფარგლებში უკვე აზომილია 612 609 მიწის ნაკვეთი ჯამური ფართობით 194 530 ჰა და რეგისტრირირებულია 482 190 მიწის ნაკვეთი ჯამური ფართობით 173 272 ჰა. მიწის სისტემური რეგისტრაცია მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაიწყო 2022 წელს, მოქალაქისათვის არის სრულიად უფასო და ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ.

გაზიარება
ბეჭდვა

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) თემაზე ეროვნული სიმულაციური ტრენინგი განხორციელდა

რიგით მეორე ეროვნული სიმულაციური ტრენინგის – „ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლა: უწყებათაშორისი თანამშრომლობის მდგრადობა ეროვნული სიმულაციური ტრენინგის განხორციელების გზით“ – დახურვის ღონისძიება გაიმართა.

ეროვნული სიმულაციური ტრენინგის მიზანი მსხვერპლზე ორიენტირებული მიდგომისა და უწყებათაშორისი კოორდინაციისა და თანამშრომლობის განხორციელების მიმართულებით სფეროში დასაქმებული პრაქტიკოსების უნარ-ჩვევების ამაღლებაა, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს დანაშაულის დროულ გამოვლენასა და მსხვერპლთა/დაზარალებულთა საზოგადოებაში ეფექტიან ინტეგრაციას.

ტრენინგი უნიკალური შესაძლებლობაა გამომძიებლებისთვის, პროკურორებისთვის, შრომის ინსპექტორებისთვის, იურისტებისთვის, ფსიქოლოგებისა და სოციალური მუშაკებისთვის, სიმულაციურად შექმნილ, მაქსიმალურად რეალურ და, ამავდროულად, უსაფრთხო გარემოში ჩაერთონ ადამიანით ვაჭრობის შემთხვევის გამოვლენისა და მასზე შემდგომი რეაგირების პროცესში.

აღსანიშნავია, რომ საქართველო არის ერთ-ერთი პირველი სახელმწიფო, სადაც სიმულაციური ტრენინგი ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით სწავლების ერთ-ერთ წარმატებულ მეთოდად დაინერგა. პირველი ტრენინგი 2022 წელს ჩატარდა. წელს საქართველოში მეორედ განხორციელდა მსგავსი სწავლება, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოს ხელისუფლების ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა.

აღსანიშნავია, რომ ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით საქართველო უკვე მე-9 წელია, ერთ-ერთ მოწინავე პოზიციას იკავებს მსოფლიოს მასშტაბით. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ბოლო, 2023 წლის ანგარიშის თანახმად, საქართველო არაერთი ევროპული ქვეყნის გვერდით კვლავ ინარჩუნებს ადგილს შეფასების უმაღლეს საფეხურზე, ე.წ. პირველ კალათაში.

ღონისძიება საქართველოში ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციისა (ეუთო) და საქართველოში შვეიცარიის საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდა.

ეროვნული სიმულაციური ტრენინგი გაიმართა ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს ფარგლებში. მისი პარტნიორები არიან: იუსტიციის სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, გენერალური პროკურატურა, ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური, შრომის ინსპექციის სამსახური, სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო, შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია, არასამთავრობო ორგანიზაცია „ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი“ და საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სიმულაციური ტრენინგი 20 ნოემბერს დაიწყო და 24 ნოემბერს დასრულდა.