ცხელი ხაზი2 405 505

პრესასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

პრესასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ფუნქციები:

  • სამინისტროს საქმიანობასთან დაკავშირებული საინფორმაციო მასალების მომზადება და მასობრივი საინფორმაციო საშუალებების ინფორმირება, მათთან სტრატეგიული თანამშრომლობის განვითარება.
  • ღონისძიებების ფოტო/ ვიდეოგადაღება, პრესკონფერენციებისა და ბრიფინგების გამართვის უზრუნველყოფა.
  • ვებგვერდის მართვა. ინფორმაციის განახლება.
  • სამინისტროს საქმიანობის შესახებ მასმედიით გაშუქებული მასალების მონიტორინგი და რეკომენდაციების მომზადება.
  • უწყების სტრუქტურულ ერთეულებთან/საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებთან ინტენსიური თანამშრომლობა და ინფორმაციის ურთიერთგაცვლისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.
  • საზოგადოებასთან ურთიერთობის მოკლე და გრძელვადიანი სტრატეგიის შემუშავება;


პრესასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის სტრუქტურული ერთეული:

  • პრესის სამმართველო


საკონტაქტო ინფორმაცია:

ნატალია გიორგაძე
დეპარტამენტის უფროსი

ტელ: (+995 32) 2 405 202
ელ-ფოსტა: [email protected]

მიმაგრებული დოკუმენტები