ცხელი ხაზი2 405 505
სამინისტრო
სამინისტროს სტრუქტურა
სამინისტროს სტრუქტურა

მოადგილე

აკაკი საღირაშვილი

მოადგილე

10 ივნისი 1980

განათლება:

2004 – 2006 წწ. სამოქალაქო სამართლის მაგისტრი, ფრიდრიხ-ვილჰელმის სახელობის ბონის უნივერსიტეტი, გერმანია.
1997-2002 წწ. სამართალმცოდნეობა, (სამოქალაქო სამართალი), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.


სამუშაო გამოცდილება:

2021 წლის იანვრიდან - დღემდე საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, მინისტრის მოადგილე.
2018 წლის 1 ოქტომბრიდან - 2021 წლამდე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, მინისტრის მოადგილე.
2015 წ. ივნისი - 2018 წ. სექტემბერი სს „საქართველოს რკინიგზა“, კორპორატიული მართვის დეპარტამენტის უფროსი.
2011 წ. თებერვალი – 2015 წ. ივნისი სს „საქართველოს რკინიგზა“, ინფრასტრუქტურის დირექტორის მოადგილე ადმინისტრირებისა და სამართლებრივი უზრუნველყოფის დარგში.
2008 წ. ნოემბერი - 2011 წ. თებერვალი სს „საქართველოს რკინიგზა“, იურიდიული სამსახურის უფროსი, ძირითადი საშუალებებისა და სასაქონლე-მატერიალური ფასეულობების განკარგვის მუდმივმოქმედი კომისიის თავმჯდომარე.
2008 წ. მარტი – 2008 წ. ნოემბერი სს „საქართველოს რკინიგზა“, იურიდიული სამსახურის უფროსის მოადგილე.
2007 წ. ოქტომბერი – 2008 წ. იანვარი სს „საქართველოს რკინიგზა“, აღმასრულებელი დირექტორის მრჩეველი სამართლებრივ საკითხებში.
2007 წ. აპრილი - 2007 წ. ოქტომბერი სს „საქართველოს რკინიგზა“, ქონების მართვის სააგენტო, საიჯარო ურთიერთობების ადმინისტრირების ჯგუფის იურისტი.


აკადემიური საქმიანობა:

2009 წ. ოქტომბერი - 2011 წ. აპრილი კავკასიის სამართლის სკოლა CSL - სამოქალაქო სამართლის ლექტორი.