ცხელი ხაზი2 405 505

მოადგილე

ერეკლე ღვინიანიძე

მოადგილე

28 ივლისი 1979

განათლება:

2000-2004 წწ. იურიდიული ფაკულტეტი. თბილისის იურიდიულ-ფსიქოლოგიური უნივერსიტეტი.

1996-2000 წწ. აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სამუშაო გამოცდილება:

2022.01.03 - დღემდე საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე.

2021-2022 წწ. სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარე.

2012-2021 წწ. კერძო აღმასრულებელი.

2010-2011 წწ. სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარის მოადგილე.

2010 წ. კერძოაღმასრულებელი.

2009 წ. სსიპაღსრულების ეროვნული ბიუროს თბილისის სააღსრულებო ბიუროს უფროსის მოადგილე.

2006-2008 წწ. იუსტიციის სამინისტროს სააღსრულებო დეპარტამენტის თბილისის ბიუროს აღმასრულებელი.

2002-2006 წწ. იუსტიციის სამინისტროს სააღსრულებო დეპარტამენტის ქვემო ქართლის ბიუროს აღმასრულებელი.