ცხელი ხაზი2 405 505

სპეციალური პენიტენციური სამსახურის საზოგადოებრივი მისაღებები

  • ადმინისტრაციული შენობა - ქ.თბილისი, ზურაბ ანჟაფარიძის ქ. 27
  • №2 დაწესებულება - ქ. ქუთაისი, ხარებავას ქ. №85
  • №5 და №5 დაწესებულებები - გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მთისძირი
  • №8 და №18 დაწესებულებები - ქ. თბილისი, გლდანის მე-7 მ/რ, მე-2 კმ
  • №10 და №15 დაწესებულებები - მცხეთის მუნიციპალიტეტი, დაბა ქსანი
  • №12 და №16 დაწესებულებები - ქ. რუსთავი, მშენებელთა ქ. №60
  • №14 დაწესებულება - ქ. წყალტუბო, სოფელი გეგუთი, ვარციხის დასახლება
  • №17 დაწესებულება - ქ. რუსთავი, მშენებელთა ქ. №64