ცხელი ხაზი2 405 505

სიახლეები

ხუთშაბათი, 03 აგვისტო , 2023
გაზიარება

იუსტიციის სამინისტრომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის შესახებ 2023 წლის სამოქმედო გეგმის 6 თვის შესრულების ანგარიში წარადგინა

ანგარიშის განხილვა შშმ პირთა უფლებების დაცვის საკითხებზე მომუშავე საკონსულტაციო საბჭოს ფორმატში გაიმართა, რომელსაც იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ბუბა ლომუაშვილი ხელმძღვანელობდა.

სამოქმედო გეგმის ფარგლებში, 6 თვის განმავლობაში იუსტიციის სამინისტროს მიერ გატარდა მთელი რიგი ღონისძიებებისა შშმ პირთა უფლებრივი მდგომარეობის, შესაბამისი ინფრასტრუქტურისა და სერვისებზე წვდომის გაუმჯობესების მიზნით. კერძოდ, განხორციელდა საკანონმდებლო სისტემის რევიზია და მისი გაერო-ს შშმ პირთა უფლებების კონვენციასთან შესაბამისობის დადგენა; საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ელექტრონული სერვისებისა და ვებგვერდების მისაწვდომობის უზრუნველყოფა; შშმ პირთა უფლებათა დაცვის საკითხებზე სისტემის მასშტაბით თანამშრომელთა გადამზადება.

ანგარიში ანალიტიკურმა დეპარტამენტმა მოამზადა, რომელიც, ამავე დროს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის საკითხებზე მომუშავე საკონსულტაციო საბჭოს სამდივნოსაც წარმოადგენს. სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული აქტივობების შესრულების პროგრესის შესახებ ისაუბრეს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში შემავალი უწყებების წარმომადგენლებმაც.

სხდომამ მოიწონა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის შესახებ იუსტიციის სამინისტროს 2023 წლის სამოქმედო გეგმის აუდიოვერსია, რომელიც იუსტიციის სამინისტროსა და აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუთა კავშირ „ჰერას“ თანამშრომლობით ჩაიწერა. მისი მიზანი უსინათლო და მცირემხედველი პირებისათვის სამოქმედო გეგმის შესახებ ინფორმაციის მისაწვდომობის უზრუნველყოფაა.

შეხვედრის ბოლოს გაიმართა დისკუსია და დაიგეგმა სამომავლო აქტივობები.

სხდომას ესწრებოდნენ საკონსულტაციო საბჭოს წევრები, რომლის შემადგენლობაში შედიან საბჭოს მოწვეული წევრები – შშმ პირთა წარმომადგენლობითი და არასამთავრობო ორგანიზაციები, შშმ თემის წარმომადგენლები, აქტივისტები, აგრეთვე, იუსტიციის სამინისტროს სისტემის სტრუქტურული ერთეულის, სსიპ-ებისა და საქვეუწყებო დაწესებულების ხელმძღვანელები.

სხვა სიახლეები

გაზიარება
ბეჭდვა

იუსტიციის მინისტრი ყირგიზეთის რესპუბლიკის გენერალურ პროკურორ ოტკურბეკ ძჰამშიტოვს შეხვდა

რატი ბრეგაძემ ოტკურბეკ ძჰამშიტოვთან შეხვედრისას ხაზი გაუსვა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავებასა და გამოცდილების გაზიარების მნიშვნელობას მართლმსაჯულების აღსრულების მიმართულებით.

მინისტრის თქმით, იუსტიციის სამინისტროს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერებაა.

უწყება აქტიურად თანამშრომლობს პარტნიორ სახელმწიფოებთან სამოქალაქო და სისხლის სამართლის სფეროებში სამართლებრივი ურთიერთდახმარების, მათ შორის, ექსტრადიციის და მსჯავრდებულთა სასჯელის შემდგომი მოხდის მიზნით გადაცემის მიმართულებით.

მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს, ასევე, თანამედროვე სტანდარტების საპასუხო პენიტენციური სისტემისა და ციხის ალტერნატიული სასჯელების განვითარება, მსჯავრდებულთა და პრობაციონერთათვის სარეაბილიტაციო პროგრამების შეთავაზება და მათი რესოციალიზაციის ხელშეწყობა.

რატი ბრეგაძემ ოტკურბეკ ძჰამშიტოვთან შეხვედრისას ხაზი გაუსვა იუსტიციის სამინისტროს ხელმძღვანელობით ქვეყანაში გატარებულ რეფორმებს დიგიტალიზაციისა და კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით.

შეხვედრაზე მხარეებმა ისაუბრეს ყირგიზეთისთვის საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს გამოცდილების გაზიარების შესაძლებლობაზე, მათ შორის, სამართლის აღსრულების, სერვისების ხელმისაწვდომობისა და ციფრული ინოვაციების კუთხით.

ყირგიზეთის გენერალური პროკურორი საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში შეხვდება პრობაციის სააგენტოს ხელმძღვანელობას და გაეცნობა ქართულ ტექნოლოგიურ ინოვაცია „ProbBox”-ს, რომელიც პრობაციის ევროპულმა კონფედერაციამ (CEP) ევროპული მასშტაბის ინოვაციად აღიარა.
შეხვედრას, ასევე, ესწრებოდნენ იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ბექა ძამაშვილი და საერთაშორისო ურთიერთობებისა და სამართლებრივი თანამშრომლობის დეპარტამენტის უფროსი ქეთევან სარაჯიშვილი.

გაზიარება
ბეჭდვა

იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ ბრიტანელ იურისტებთან თანამშრომლობის პერსპექტივები განიხილა

ბექა ძამაშვილმა და ბრიტანელმა ადვოკატებმა ისაუბრეს საქართველოსა და დიდ ბრიტანეთს შორის დარგობრივი თანამშრომლობის გაძლიერების შესახებ.

ქართულმა მხარემ აღნიშნა დიდი ბრიტანეთის გამოცდილების გაზიარების მნიშვნელობა, განსაკუთრებით, ისეთი მიმართულებებით, როგორიცაა: არბიტრაჟის სისტემის განვითარება და სახელმწიფო წარმომადგენლობის უზრუნველყოფა უცხო ქვეყნის სასამართლოებსა და არბიტრაჟებში, აგრეთვე, სამართლებრივი აქტის, კანონების, საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების იურიდიული ექსპერტიზა.

მხარეებმა ხაზი გაუსვეს საქართველოში ინგლისური სამართლის პოპულარიზაციისა და იურისტებს შორის პრეცედენტული სამართლის შესახებ ცნობიერების ამაღლების საჭიროებას.

შეხვედრას ესწრებოდნენ, აგრეთვე, იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობებისა და სამართლებრივი თანამშრომლობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ქეთი სარაჯიშვილი და ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი ჭეხანი.