ღონისძიებები

ხუთშაბათი, 22 დეკემბერი, 2022

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭოს სხდომა გაიმართა

საკოორდინაციო საბჭოს სხდომაზე, რომელსაც იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ბექა ძამაშვილი უძღვებოდა, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის ახალი, 2023-2024 წლების სამოქმედო გეგმა დაამტკიცეს.

დოკუმენტი საერთაშორისო შეფასებებს, მათ შორის, ადამიანით ვაჭრობის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის 2022 წლის ანგარიშში გახმიანებული რეკომენდაციების საპასუხო ღონისძიებებს მოიცავს. ამასთან, ახალი სამოქმედო გეგმა მიმართულია ადამიანით ვაჭრობის დანაშაულის პრევენციის, დანაშაულის გამოვლენის მექანიზმების დახვეწისა და ეფექტიანი სისხლისსამართლებრივი დევნის წარმოების, ტრეფიკინგის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა საზოგადოებაში რეინტეგრაციის ხელშეწყობის და ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის კოორდინაციისა და თანამშრომლობის ამოცანების შესრულებისაკენ.

საბჭოს სხდომაზე, ასევე, განხილულ და მხარდაჭერილ იქნა ქუჩაში მცხოვრები ან/და მომუშავე ბავშვების ყველა სახის ძალადობისგან, მათ შორის, ტრეფიკინგისგან დაცვის საქართველოს 2023-2026 წლების სტრატეგიის პროექტი. სტრატეგიის მიზანს ოჯახურ გარემოში განთავსების/დაბრუნების გზით ბავშვების ქუჩაში მოხვედრის პრევენცია და ქუჩაში მცხოვრები ან/და მომუშავე ბავშვების რაოდენობის შემცირება წარმოადგენს.

სტრატეგიის პროექტს უახლოეს მომავალში საქართველოს მთავრობა დაამტკიცებს.

ტრეფიკინგთან ბრძოლის უწყებათაშორისი საბჭოს სხდომა იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრში“ გაიმართა და მას საბჭოს წევრი უწყებების, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების, სახალხო დამცველის აპარატისა და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ

ღონისძიებები

დეკემბერი , 2023
  • ორ
  • სა
  • ოთ
  • ხუ
  • პა
  • შა
  • კვ