ღონისძიებები

ხუთშაბათი, 13 აპრილი, 2023

საქართველოსა და პორტუგალიას შორისელექტრონული მმართველობის სფეროში პარტნიორობა ღრმავდება

პორტუგალიაში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს დელეგაციაიუსტიციის ცენტრს (Justice Hub), დიგიტალიზაციის სააგენტოსა და მოქალაქისსახლს ესტუმრა. დელეგაციისწევრები გაეცნენ სახელმწიფო სერვისებისმიწოდების არსებულ მოდელსა დასისტემას, მათ შორის, ონლაინ ხელმისაწვდომ დადიგიტალიზებულ სერვისებს. ამასთან, მხარეებმაერთმანეთს გაუზიარეს ინფორმაცია საქართველოსადა პორტუგალიაში საჯარომმართველობის სისტემაში დანერგილი ელექტრონულიადმინისტრირებისა და ინოვაციებისშესახებ.

ციფრული მმართველობის სფეროში ორქვეყანას შორის მჭიდროპარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბების მიზანი სახელმწიფო სერვისებისხელმისაწვდომობის გაზრდაა. პორტუგალიაში ვიზიტისფარგლებში საქართველოს იუსტიციის მინისტრმადა პორტუგალიის დიგიტალიზაციისადა ადმინისტრაციული მოდერნიზაციისსაკითხებში სახელმწიფო მდივანმა ერთობლივდეკლარაციასაც მოაწერეს ხელი, რომელიცდარგობრივი თანამშრომლობის გაღრმავებას ითვალისწინებს.

ღონისძიებები

აპრილი , 2024
  • ორ
  • სა
  • ოთ
  • ხუ
  • პა
  • შა
  • კვ