ღონისძიებები

ორშაბათი, 26 ივნისი, 2023

ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა დაინიშნა

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2022 წლის 22 ივნისის №324 ბრძანებით, მიმდინარე წლის 31 ივლისიდან 19 აგვისტომდე ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდები ჩატარდება.

საკვალიფიკაციო გამოცდა იუსტიციის სასწავლო ცენტრში ორ ეტაპად გაიმართება. პირველი ეტაპი ზოგად უნარ-ჩვევებს მოიცავს (ვერბალური და მათემატიკური ნაწილები), მეორე კი − პროფესიულ ტესტირებას.

საბუთების მიღება წარმოებს 2023 წლის 26 ივნისიდან 2023 წლის 26 ივლისის ჩათვლით შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: trainingcenter@tcj.gov.ge.

 • გამოცდის ჩაბარების მსურველებმა ელექტრონულად უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:
 • უმაღლესი იურიდიული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის – დიპლომის ასლი;
 • CV;
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • ფერადი ფოტოსურათი 3/4-ზე;
 • გამოცდაში მონაწილეობისათვის კანონით დადგენილი საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი 150 ლარის ოდენობით (იხ. საბანკო რეკვიზიტები მიმაგრებულ დოკუმენტებში).


საკვალიფიკაციო გამოცდასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები:


ა) „ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდის დანიშვნის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2023 წლის 22 ივნისის №324 ბრძანება


ბ) „ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარების წესის, საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისიის დებულებისა და ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო საგამოცდო პროგრამის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2010 წლის 31 მარტის №68 ბრძანება

ღონისძიებები

ივნისი , 2024
 • ორ
 • სა
 • ოთ
 • ხუ
 • პა
 • შა
 • კვ