ღონისძიებები

ორშაბათი, 13 ნოემბერი, 2023

ლაითურში უმაღლესი ევროპული სტანდარტების პენიტენციური დაწესებულება გაიხსნა

სრულიად ახალი ტიპის, 700 მსჯავრდებულზე გათვლილი პენიტენციური დაწესებულებაიუსტიციის მინისტრმა რატი ბრეგაძემგახსნა. ლაითურის პენიტენციური დაწესებულებასრულად აკმაყოფილებს ევროპისწამებისა და არაადამიანურიმოპყრობის კომიტეტის (CPT) ყველა რეკომენდაციას. ის სრულად არისმორგებული როგორც ბრალდებულთა დამსჯავრდებულთა, ისე დაწესებულებისთანამშრომელთა საჭიროებებს.

მსჯავრდებულები უზრუნველყოფილნი არიან უმაღლესიხარისხის სამედიცინო სერვისებით, სპორტულიინფრასტრუქტურით, სხვადასხვა პროფესიის დაუფლებისყველა საშუალებით, თანამედროვეტექნიკით აღჭურვილი აუდიტორიით ციფრულიუნივერსიტეტისთვის, საიდანაც მსჯავრდებულები ონლაინშეძლებენ ლექციებზე დასწრებას დალექტორებთან უშუალო კომუნიკაციას.

მსჯავრდებულთა უსაფრთხოებაზე, რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციასა დასასჯელის აღსრულებაზე პენიტენციური დაწესებულების 250-მდე თანამშრომელი იზრუნებს, რომლებიცუზრუნველყოფილი არიან კომფორტულისამუშაო პირობებით, მათ შორის – უფასო კვებით, ტრანსპორტირებით; როგორცსპორტული, ისე მოსასვენებელისივრცეებით.

დაწესებულებაში, ასევე, გაიხსნა იუსტიციისსახლი, რომელიც მსჯავრდებულებისადა თანამშრომლებისათვის სახელმწიფოსერვისებზე ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფს. პენიტენციურ დაწესებულებაში იუსტიციისსახლების ფილიალების მუშაობა ქართულიინოვაციაა და მასპრეცედენტი მსოფლიოს არცერთ ქვეყანაშიარ აქვს. დაწესებულებასრულად არის ადაპტირებულიშეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე.

ღონისძიებაზე „RE-BOX“-ის პროექტისსაჩვენებელი ვერსიის პრეზენტაციაც გაიმართა, რომელიც მსჯავრდებულებისთვის ციფრული ტექნიკის საშუალებებზეწვდომის შესაძლებლობისა და რესოციალიზაციისპროექტებზე ეფექტიანობის ასამაღლებლად ციფრულიმმართველობის სააგენტოსთან აქტიური თანამშრომლობითშეიქმნა.

ლაითურის ციხე მცირეზომის, უმაღლესი ევროპულისტანდარტების შესაბამისი პირველი დაწესებულებაა. დიდი ზომის ციხეებისმცირე ზომის პენიტენციურიდაწესებულებით ჩანაცვლება იუსტიციის სამინისტროსპრიორიტეტია და მიზანიქართული პენიტენციური სისტემის ევროპულსტანდარტებთან კიდევ უფროდაახლოებაა.

ლაითურის №1 პენიტენციური დაწესებულების გახსნასესწრებოდნენ ოზურგეთის, ლანჩხუთისა დაჩოხატაურის მაჟორიტარი დეპუტატი ვასილჩიგოგიძე, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისმთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე, სახელმწიფო რწმუნებული გურიის მხარეშიგიორგი ურუშაძე, იუსტიციისმინისტრის მოადგილეები, აღმასრულებელი დასაკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები, მოწვეულისტუმრები.

ღონისძიებები

ნოემბერი , 2024
 • ორ
 • სა
 • ოთ
 • ხუ
 • პა
 • შა
 • კვ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2