ღონისძიებები

სამშაბათი, 05 დეკემბერი, 2023

გაერო-ს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტის წევრობის კანდიდატის შესარჩევი კონკურსი გამოცხადდა

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტში (CEDAW) წარსადგენი კანდიდატის შესარჩევი კონკურსი გამოცხადდა, რომელიც საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2023 წლის 2 დეკემბრის №945 ბრძანებით დამტკიცებული კონკურსის ჩატარების წესის შესაბამისად წარიმართება.

კონკურსის შედეგად საქართველოდან წარდგენილი კანდიდატი მონაწილეობას მიიღებს გაერო-ს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტის არჩევნებში, რომელიც 2024 წელს გაიმართება. კანდიდატი საქმიანობის ფარგლებში იმოქმედებს ინდივიდუალურად, დამოუკიდებლად და მიუკერძოებლად.

საკონკურსო მოთხოვნები განთავსებულია შემდეგ მისამართებზე: https://hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/82704?active=1

დაინტერესებულმა პირებმა განაცხადები უნდა წარმოადგინონ 2024 წლის 19 დეკემბრამდე.

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტი არის გაეროს სისტემაში მოქმედი დამოუკიდებელ ექსპერტთა ორგანო, რომელიც ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ გაეროს კონვენციის შესრულების მონიტორინგს უზრუნველყოფს. ამასთან, კომიტეტის წევრობის კანდიდატის ფუნქცია-მოვალეობები მოიცავს კონვენციის ხელშემკვრელ სახელმწიფოთა მიერ კონვენციით გათვალისწინებული ვალდებულებების ეფექტიან შესრულებაზე ზედამხედველობას და ქალთა უფლებების დაცვასა და განმტკიცებაზე მუშაობას.

გაერო-ს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კომიტეტის წევრობის კანდიდატის შესარჩევი კონკურსი გამოცხადდა

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კომიტეტში (CRPD) წარსადგენი კანდიდატის შესარჩევი კონკურსი გამოცხადდა, რომელიც საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2023 წლის 2 დეკემბრის №946 ბრძანებით დამტკიცებული კონკურსის ჩატარების წესის შესაბამისად წარიმართება.

კონკურსის შედეგად საქართველოდან წარდგენილი კანდიდატი მონაწილეობას მიიღებს გაერო-ს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კომიტეტის არჩევნებში, რომელიც 2024 წელს გაიმართება. კანდიდატი საქმიანობის ფარგლებში იმოქმედებს ინდივიდუალურად, დამოუკიდებლად და მიუკერძოებლად.

საკონკურსო მოთხოვნები განთავსებულია შემდეგ მისამართებზე: https://hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/82706?active=1

დაინტერესებულმა პირებმა განაცხადები უნდა წარმოადგინონ 2024 წლის 19 დეკემბრამდე.
გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კომიტეტი „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების შესახებ კონვენციის“ საფუძველზე შექმნილი ორგანოა, რომელიც შშმ პირთა უფლებების დაცვაზე, გაძლიერებასა და განმტკიცებაზეა პასუხისმგებელი. ამასთან, კომიტეტის საქმიანობის ძირითად მიმართულებას კონვენციის ხელშემკვრელ სახელმწიფოთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების ეფექტიანი შესრულების მონიტორინგი წარმოადგენს.

ღონისძიებები

დეკემბერი , 2024
 • ორ
 • სა
 • ოთ
 • ხუ
 • პა
 • შა
 • კვ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6