ღონისძიებები

კვირა, 21 მაისი, 2023

თემაზე „სამედიცინო პერსონალის როლი ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) დანაშაულის გამოვლენაში“ ტრენინგი ჩატარდა

2023 წლის 20-21 მაისს, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭოს ორგანიზებით, ევროპის კავშირის ფინანსური მხარდაჭერითა და მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრთან თანამშრომლობით, ჩატარდა ტრენინგი ადამიანით ვაჭრობის თემაზე, რომლის სამიზნე აუდიტორიას სამედიცინო პერსონალი წარმოადგენდა.

ტრენინგის ფარგლებში ყურადღება გამახვილდა ტრეფიკინგის დანაშაულის მსხვერპლებისათვის დამახასიათებელ ნიშნებსა და მათთვის დამახასიათებელ ფიზიკურ დაზიანებებზე, ასევე, მსხვერპლებთან მუშაობის ფსიქოლოგიურ ასპექტებზე. ტრენინგში მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულების 25-მა წარმომადგენელმა.

ტრეფიკინგის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა საზოგადოებაში რეინტეგრაცია ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის 2023-2024 წლების სამოქმედო გეგმის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს, რომლის ფარგლებშიც მომდევნო ორი წლის განმავლობაში არაერთი აქტივობის, მათ შორის, სამედიცინო სერვისების მიმწოდებლების კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ღონისძიების განხორციელება არის დაგეგმილი.

ტრეინინგი პროექტის „განვითარებაზე მიგრაციის გავლენის გაძლიერება საქართველოში“ (STREAMinG) ფარგლებში გაიმართა, რომელსაც მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი (ICMPD) ევროკავშირისა და შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC) დაფინანსებით ახორციელებს.

">

2023 წლის 20-21 მაისს, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭოს ორგანიზებით, ევროპის კავშირის ფინანსური მხარდაჭერითა და მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრთან თანამშრომლობით, ჩატარდა ტრენინგი ადამიანით ვაჭრობის თემაზე, რომლის სამიზნე აუდიტორიას სამედიცინო პერსონალი წარმოადგენდა.

ტრენინგის ფარგლებში ყურადღება გამახვილდა ტრეფიკინგის დანაშაულის მსხვერპლებისათვის დამახასიათებელ ნიშნებსა და მათთვის დამახასიათებელ ფიზიკურ დაზიანებებზე, ასევე, მსხვერპლებთან მუშაობის ფსიქოლოგიურ ასპექტებზე. ტრენინგში მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულების 25-მა წარმომადგენელმა.

ტრეფიკინგის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა საზოგადოებაში რეინტეგრაცია ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის 2023-2024 წლების სამოქმედო გეგმის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს, რომლის ფარგლებშიც მომდევნო ორი წლის განმავლობაში არაერთი აქტივობის, მათ შორის, სამედიცინო სერვისების მიმწოდებლების კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ღონისძიების განხორციელება არის დაგეგმილი.

ტრეინინგი პროექტის „განვითარებაზე მიგრაციის გავლენის გაძლიერება საქართველოში“ (STREAMinG) ფარგლებში გაიმართა, რომელსაც მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი (ICMPD) ევროკავშირისა და შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC) დაფინანსებით ახორციელებს.

ღონისძიებები

მაისი , 2024
 • ორ
 • სა
 • ოთ
 • ხუ
 • პა
 • შა
 • კვ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3