ღონისძიებები

ოთხშაბათი, 02 აგვისტო, 2023

სოციალურმა მუშაკებმა ტრეფიკინგის არასრულწლოვან მსხვერპლთა იდენტიფიცირებისა და სერვისების მიწოდების სპეციფიკის შესახებ ტრენინგი გაიარეს

სწავლება სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს სოციალური მუშაკებისთვის, თავშესაფრებისა და კრიზისული ცენტრების თანამშრომლებისთვის ჩატარდა და მასში მონაწილეობა ზრუნვის სააგენტოს 28 წარმომადგენელმა მიიღო.

ტრენინგის ფარგლებში ყურადღება გამახვილდა არასრულწლოვანთა ტრეფიკინგისათვის დამახასიათებელი ექსპლუატაციის ფორმებზე, ბავშვების ფსიქოლოგიური განვითარების სტადიებზე, არასრულწლოვან მსხვერპლთან კონტაქტის დამყარების ტექნიკასა და ქუჩაში მცხოვრები ან/და მომუშავე ბავშვების საკითხზე.

შესაბამისი სპეციალისტების კვალიფიკაციის ამაღლება ამ საკითხებზე ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის 2023-2024 წლების სამოქმედო გეგმის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. მისი მიზანია ადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლთა და დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სერვისების გაუმჯობესება და მათი რეაბილიტაციის ეფექტიანი მექანიზმების დანერგვა.

ტრენინგი ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭოს ორგანიზებით, ევროპის კავშირის ფინანსური მხარდაჭერითა და მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრთან თანამშრომლობით ჩატარდა.

სწავლება პროექტის – „განვითარებაზე მიგრაციის გავლენის გაძლიერება საქართველოში“ (STREAMinG) – ფარგლებში გაიმართა, რომელსაც მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი (ICMPD) ევროკავშირისა და შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC) დაფინანსებით ახორციელებს.

ღონისძიებები

აგვისტო , 2024
 • ორ
 • სა
 • ოთ
 • ხუ
 • პა
 • შა
 • კვ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2