ღონისძიებები

სამშაბათი, 05 მარტი, 2024

იუსტიციის მინისტრის პირველმა მოადგილე თამარ ტყეშელაშვილმა გაერო-ს მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ღონისძიებაზე მიგრაციის პროცესების მართვაში ქალების როლზე ისაუბრა

იუსტიციის მინისტრის პირველმა მოადგილემ მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ გამართულ ღონისძიებაზე გენდერული თანასწორობის როლსა და მიგრაციის მართვაში ქალების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. ბოლო პერიოდში განხორციელებული სამართლებრივი და ინსტიტუციური რეფორმები ამის ნათელი დადასტურებაა. ამ კუთხით იუსტიციის სამინისტრო გენდერულ თანასწორობას მის კომპეტენციაში შემავალ ყველა სფეროში უზრუნველყოფს.

იუსტიციის მინისტრის პირველმა მოადგილემ ხაზი გაუსვა, რომ საქართველოში ქალების 47% უძრავი ქონების მესაკუთრეა. თამარ ტყეშელაშვილმა თავის გამოსვლაში აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობა უზრუნველყოფს საერთოსახელმწიფოებრივ მიდგომასა და საზოგადოების აქტიურ ჩართულობას.

2022-2023 წლებში რეინტეგრაციის სახელმწიფო პროგრამაში 1857 მიგრანტი იყო დარეგისტრირებული, აქედან 63%-ს ქალები წარმოადგენენ. 542 ბენეფიციარი იღებს ფინანსურ დახმარებას, საიდანაც 61%, ასევე, ქალია. ამასთან, ქალები წარმოადგენენ 84%-ს იმ ბენეფიციარებისა, ვინც ფინანსდება კვალიფიკაციის ამაღლებისა და სწავლების კომპონენტში; 60% ქალებისა წარმოადგენენ იმ ბენეფიციარებს, რომლებიც ჩართული არიან თვითდასაქმებისა და სამუშაო ადგილის შექმნის ხელშემწყობ ფინანსური დახმარების პროგრამებში.

იუსტიციის მინისტრის პირველმა მოადგილემ თავის გამოსვლაში ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მიგრანტების დაბრუნება და რეინტეგრაცია ქვეყნისთვის პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამჟამად მოქმედებს მიზნობრივი პროგრამები, რომლებიც ხელს უწყობს დაბრუნებული მიგრანტების რეინტეგრაციას. საგულისხმოა, რომ ამ პროგრამის განხორციელებაში მიგრანტები თავად არიან ჩართული.

გამოსვლის ბოლოს თამარ ტყეშელაშვილმა მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციას დისკუსიის, მიგრანტების დაბრუნებისა და რეინტეგრაციის საკითში მუდმივი მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. გარდა ამისა, იუსტიციის მინისტრის პირველმა მოადგილემ ხაზი გაუსვა გაერო-სა და ევროკავშირს მნიშვნელოვან როლს საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე მხარდაჭერაში, რასაც, თავის მხრივ, უდიდესი როლი აქვს მიგრაციის პოლიტიკის მართვაში.

ღონისძიებები

მარტი , 2023
  • ორ
  • სა
  • ოთ
  • ხუ
  • პა
  • შა
  • კვ