ღონისძიებები

ხუთშაბათი, 15 ივნისი, 2023

ადამიანით ვაჭრობასთან (ტრეფიკინგთან) ბრძოლის კუთხით საქართველო კვლავ უმაღლეს შეფასებას იღებს

აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის 2023 წლის 15 ივნისის ანგარიშის თანახმად, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ განხორციელებული ღონისძიებებით საქართველო კვლავ უმაღლეს საფეხურზეა და მსოფლიოს მასშტაბით 188 ქვეყანას შორის უკვე მე-8 წელია ინარჩუნებს ადგილს ე.წ. „პირველ კალათაში“. წელს შეფასების უმაღლეს შკალაში მხოლოდ 30-მა ქვეყანამ დაიკავა ადგილი.


საქართველო წელსაც ერთადერთია რეგიონის მასშტაბით და ე.წ. „გაფართოების ქვეყნებს“ შორის, რომელიც ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის შეფასების უმაღლეს ნიშნულს იკავებს და ტრეფიკინგთან ეფექტიანი ბრძოლის კუთხით ევროკავშირის ქვეყნების, მათ შორის გერმანიის, საფრანგეთის, ბელგიის, ავსტრიის, ნიდერლანდების, შვედეთის, ლუქსემბურგის, გვერდითაა.


ტრეფიკინგთან ბრძოლა იყო და რჩება საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად, რომელიც, ასევე, საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესის მნიშვნელოვანი ნაწილია და ქმნის ტრანსნაციონალურ ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის კუთხით ქვეყანასა და რეგიონში უსაფრთხო და საიმედო გარემოს.

აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის თანახმად, საქართველო სრულად აკმაყოფილებს ამ ტრეფიკინგთან ბრძოლის სტანდარტებს, განაგრძობს მტკიცე, მდგრად, თანმიმდევრულ და კოორდინირებულ ღონისძიებებს ტრეფიკინგთან ბრძოლის მიმართულებით, რაც განაპირობებს ქვეყნის უმაღლეს შეფასებას.

აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის განსაკუთრებული მოწონება დაიმსახურა:

 • საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ხელმძღვანელობით შემუშავებულმა სახელმძღვანელო დოკუმენტებმა, რომლებიც
 • მსხვერპლთა იდენტიფიკაციის პროცესს ეხმარება;
 • ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის 2023-2024 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცებამ;
 • დანაშაულის პრევენციის, ცნობიერებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ღონისძიებებმა;
 • დანაშაულის გამოვლენისკენ მიმართულმა პროაქტიულმა ღონისძიებებმა;
 • შრომითი ექსპლუატაციის შემთხვევების გამოვლენის მექანიზმების დახვეწამ.

საქართველოს მიერ აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშში მოწინავე პოზიციის დაკავება და საანგარიშო პერიოდში მიღწეული პროგრესი ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭოს ეფექტიანი მუშაობის შედეგია.

საბჭოს საქართველოს იუსტიციის მინისტრი ხელმძღვანელობს და მის შემადგენლობაში შედის ყველა შესაბამისი სახელმწიფო უწყების წარმომადგენელი, სახალხო დამცველის აპარატი, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები.

ევროკავშირის ნარკოვითარების მონიტორინგის სააგენტოსა და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მორიგი წარმატებული პროექტი განხორციელდა

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და ევროკავშირის სააგენტოს „ევროპის ნარკოტიკებისა და წამალდამოკიდებულების მონიტორინგის ცენტრს“ (EMCDDA) შორის თანამშრომლობა მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ნარკოპოლიტიკის დახვეწისა და ნარკოვითარების მონიტორინგის გაძლიერების მიზნით აქტიურად მიმდინარეობს.

აღნიშნული სექტორული თანამშრომლობა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის არსებული ასოცირების შესახებ შეთანხმებიდან გამომდინარეობს და საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესის მნიშვნელოვანი ნაწილია.

სწორედ ევროპულ სააგენტოსთან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს წარმატებული და ინტენსიური თანამშრომლობის პოზიტიურ გაგრძელებას წარმოადგენდა პირველი ორმხრივი პროექტის (EMCDDA4GE) განხორციელება, რომელიც ექსკლუზიურად მხოლოდ საქართველოსა და EMCDDA-ს შორის შედგა. ევროპულ სააგენტოს ამგვარი თანამშრომლობის გამოცდილება მესამე სახელმწიფოთაგან მხოლოდ საქართველოსთან აქვს.

აღსანიშნავია, რომ ევროკავშირის სააგენტოებთან სექტორული თანამშრომლობის გაძლიერებისა და საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესის გამყარების მიზნით 2022 წლის სექტემბერში იუსტიციის სამინისტროსა და EMCDDA-ს შორის სამუშაო შეთანხმება გაფორმდა, რომელიც ქვეყანაში არსებული ნარკოპოლიტიკისა და მონიტორინგის მექანიზმების დახვეწას და გადაწყვეტილების მიმღები პირების მტკიცებულებებით ინფორმირებას ისახავს მიზნად.

პროექტის დახურვის ღონისძიება იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ბექა ძამაშვილმა გახსნა და გაწეული დახმარებისა და ნაყოფიერი თანამშრომლობისათვის მადლობა გადაუხადა როგორც ევროკავშირის დელეგაციას საქართველოში, ისე EMCDDA-სა და პროექტის გუნდს.
ღონისძიებას თემატური უწყებისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.

დაბალანსებული, ადამიანის უფლებების დაცვასა და კვლევა-ანალიზზე დამყარებული ნარკოპოლიტიკის განხორციელება იყო და რჩება საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტად. იუსტიციის სამინისტრო ამ მხრივ აქტიურ თანამშრომლობას კვლავ გააგრძელებს EMCDDA-თან.

ოთხშაბათი, 14 ივნისი, 2023

იუსტიციის სამინისტრო „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის“ (CRPD) ხელშემკვრელ სახელმწიფოთა კონფერენციაში მონაწილეობს

შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა უფლებების დაცვის მიმართულებით იუსტიციის სამინისტროში არსებულ პროგრესზე ისაუბრა იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ბუბა ლომუაშვილმა გაერო-ს „შშმ პირთა უფლებების კონვენციის“ (CRPD) ხელშემკვრელ სახელმწიფოთა კონფერენციის მე-16 სესიაზე.

მინისტრის მოადგილემ ხაზი გაუსვა ხელმისაწვდომობისა და ინკლუზიურობის პრინციპების მნიშვნელობას და შშმ პირთათვის გამარტივებული ინფორმაციისა და სახელმწიფო სერვისების მიწოდებაზე გაამახვილა ყურადღება.

აღსანიშნავია, რომ იუსტიციის სამინისტროში შშმ პირთა უფლებების დაცვა 2023 წლის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში ხორციელდება. დოკუმენტი საკონსულტაციო საბჭოს ჩართულობით შემუშავდა, რომლის შემადგენლობაში შედიან შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა წარმომადგენლობითი ორგანიზაციები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და შშმ თემის წარმომადგენლები.

კონფერენციაში საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრა გაერო-ს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კომიტეტის თავმჯდომარე გერტრუდა ოფორივა ფეფოამიდასთან.

ორშაბათი, 12 ივნისი, 2023

იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო ინოვაცია – პენიტენციურ დაწესებულებებში იუსტიციის სახლები იხსნება

დღეიდან იუსტიციის სახლის სერვისების მიღება მსჯავრდებულებისათვის სასჯელის მოხდის ადგილზევე იქნება ხელმისაწვდომი. პროექტი ქართული ინოვაციაა და ანალოგი მსოფლიოს არცერთ ქვეყანაში არ აქვს. იუსტიციის სახლის პირველი ფილიალი მე-16 პენიტენციურ დაწესებულებაში იუსტიციის მინისტრმა გახსნა.

პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფთათვის იუსტიციის სახლის 50-ზე მეტი სერვისია ხელმისაწვდომი, მათ შორის – პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების აღება, დაბადების რეგისტრაცია, არასრულწლოვან შვილებთან დაკავშირებულ საკითხებზე თანხმობის გაცემა, მოქალაქეობასთან დაკავშირებული საკითხები, მარტოხელა მშობლის სტატუსის დადგენა, განქორწინების რეგისტრაცია, ატესტატის აღება, ინდმეწარმედ რეგისტრაცია და სხვ. სერვისის მიღებას მსჯავრდებულები წინასწარი დაჯავშნით შეძლებენ.

ფილიალები პენიტენციური სამსახურის თანამშრომლებსაც მოემსახურება. დღემდე პატიმრობაში მყოფ პირებს ან მესამე პირისათვის გაცემული მინდობილობის საფუძველზე შეეძლოთ სერვისის მიღება, ან იუსტიციის სახლთან წერილობითი კომუნიკაციით. ორივე შემთხვევაში სერვისი ხანგრძლივ დროს და არასაკმარისად მოქნილ პროცედურებს ითვალისწინებდა. პენიტენციურ სისტემაში იუსტიციის სახლის ფილიალების გახსნის შემდეგ მსჯავრდებულებისთვის მომსახურება ზუსტად ისეთივე კომფორტული იქნება, როგორიც იუსტიციის სახლის ნებისმიერი ვიზიტორისთვისაა, სერვისცენტრისთვის განკუთვნილი სივრცე კი, სრულ შესაბამისობაშია იუსტიციის სახლების ინტერიერთან.

მე-16 პენიტენციურ დაწესებულებაში იუსტიციის სახლის ფილიალის გახსნას ესწრებოდნენ საქართველოს სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი, პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის ხელმძღვანელი მიხეილ სარჯველაძე, იუსტიციის სახლის, აგრეთვე, სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ხელმძღვანელები, მოწვეული სტუმრები.

დღესვე იუსტიციის სახლის ფილიალი რუსთავის მე-5 (ქალთა) დაწესებულებაშიც ამოქმედდა და ეტაპობრივად სხვა დაწესებულებებშიც გაიხსნება.

პროექტი იუსტიციის სახლსა და სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურს შორის გაფორმებული ორმხრივი თანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში ხორციელდება.

პარასკევი, 09 ივნისი, 2023

თბილისში მიწის სისტემური რეგისტრაცია იწყება

იუსტიციის მინისტრ რატი ბრეგაძესა და თბილისის მერ კახა კალაძეს შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რომლის თანახმადაც, თბილისის მერიის მიერ დასახელებულ არეალებში მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარების შემდგომ, 2023 წლის ოქტომბერში, მიწის სისტემური რეგისტრაციის მასშტაბური რეფორმა დაიწყება.
რეფორმა გულისხმობს წინასწარ დადგენილი გრაფიკით მოქალაქისათვის უფასოდ მიწის ნაკვეთების აზომვასა და რეგისტრაციას.
2022 წლიდან მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარე სისტემური რეგისტრაციის მსგავსად, თბილისის სისტემურ რეგისტრაციას საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო განახორციელებს. პროექტი დაფინანსდება თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ და 2024 წლის ბოლომდე დასრულდება. ამ დროისთვის თბილისის მუნიციპალიტეტში აიზომება და დარეგისტრირდება 27,684 მიწის ნაკვეთი, რაც 757 ჰექტარს შეადგენს, შეძენილ იქნება შესაბამისი ტექნიკა და დასაქმდება 130-მდე ადამიანი.
მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარე სისტემური რეგისტრაციის ფარგლებში, რომელიც, ასევე, 2024 წლის ბოლოს დასრულდება, უკვე შეიქმნა 1000-მდე სამუშაო ადგილი; აიზომა 305 000-ზე მეტი მიწის ნაკვეთი, რომელთა ჯამური ფართობი 104 000 ჰა-ზე მეტია; საკუთრების უფლება დარეგისტრირდა 250 000-ზე მეტ მიწის ნაკვეთზე, ჯამური ფართობით – 93 957 ჰა.
მიწის სისტემური რეგისტრაცია ყველა მოქალაქისთვის არის სრულიად უფასო. რეფორმით სარგებლობა შეუძლიათ დიასპორის წარმომადგენლებსაც.

ხუთშაბათი, 08 ივნისი, 2023

მიგრაციის ევროპული ქსელის ფარგლებში საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართა

თბილისში საერთაშორისო კონფერენცია - „საყოველთაოდ გასაგები ენა, როგორც მიგრაციის მართვის ინსტრუმენტი: მიგრაციის ევროპული ქსელის თავშესაფრის და მიგრაციის ლექსიკონი“ - გაიმართა, რომელიც საქართველოს იუსტიციის მინიტრის პირველმა მოადგილემ, თამარ ტყეშელაშვილმა გახსნა, ლატვიის და ევროკომისიის საშინაო საქმეთა გენერალური დირექტორატის წარმომადგენლებთან ერთად.

კონფერენცია ჩატარდა იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს და მიგრაციის ევროპული ქსელის ლატვიის ეროვნული საკონტაქტო პირის ერთობლივი ორგანიზებით.

მიგრაციის ევროპულმა ქსელმა შეიმუშავა და მუდმივად აახლებს ყოვლისმომცველ ლექსიკონს, რომელიც განსაზღვრავს ევროკავშირში თავშესაფრისა და მიგრაციის პოლიტიკის ძირითად ცნებებს. ლექსიკონი ქართულ ენაზე თარგმნა იუსტიციის სამინისტროს სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნემ
ენის სახელმწიფო დეპარტამენტთან თანამშრომლობით.

ღონისძიება მიზნად ისახავდა სადისკუსიო პლატფორმის უზრუნველყოფას, სადაც ქსელის ეროვნული საკონტაქტო პირების, აკადემიური წრეებისა და მიგრაციის სფეროს წარმომადგენლები სხვადასხვა ქვეყნიდან ერთმანეთს გაუზიარებდნენ გამოცდილებას მიგრაციასთან დაკავშირებული ტერმინოლოგიის გამოყენების კუთხით.

კონფერენციაზე ხაზგასმით აღინიშნა ქსელის ტერმინების არსი და მათი მნიშვნელობა, როგორც ევროკავშირისთვის, ისე მის ფარგლებს მიღმა.

საერთაშორისო კონფერენცია ევროკავშირის ხელშეწყობით განხორციელდა.

სამშაბათი, 06 ივნისი, 2023

2024 წელს ევროპის ბიზნესის რეესტრების საერთაშორისო ასოციაციის (EBRA) ღონისძიებას საქართველო უმასპინძლებს

ევროპის ბიზნესის რეესტრების საერთაშორისო ასოციაცია (EBRA) ევროკავშირისა და ევროსაბჭოს 42 ქვეყანას აერთიანებს და მიზნად ისახავს ბიზნესის რეგისტრაციის სფეროში ეფექტიანი თანამშრომლობის ხელშეწყობას.

საქართველოს დელეგაციამ კონფერენციის მონაწილეებს ევროკავშირის დირექტივების შესაბამისად მიღებული ,,მეწარმეთა შესახებ“ ახალი კანონი და კანონის შესაბამისი მომსახურების დანერგვისა და პრაქტიკის აქტუალური საკითხები გააცნო. გაიმართა საჯარო რეესტრის ელექტრონული პორტალის პრეზენტაციაც, რომელიც ბიზნესის რეგისტრაციის სფეროში მნიშვნელოვან სიახლეს წარმოადგენს.

ევროკავშირის დირექტივების შესაბამისად მიღებული კანონის იმპლემენტაციამ და სარეგისტრაციო პრაქტიკამ, ევროპული საზოგადოების მხრიდან განსაკუთრებული დაინტერესება დაიმსახურა. შედეგად, რამდენიმე მსურველ სახელმწიფოს შორის, არჩევანი საქართველოზე შეჩერდა და გადაწყდა, რომ 2024 წლის ევროპის ბიზნეს რეესტრების ასოციაციის ღონისძიების მასპინძელი ქვეყანა საქართველო იქნება.

ორშაბათი, 05 ივნისი, 2023

საქართველოს მოქალაქეობის მიღების პროცედურა მარტივდება

საქართველოს მთავრობამ იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებული კანონპროექტის ინიიცირებაზე მიიღო გადაწყვეტილება. საკანონმდებლო ცვლილების მიზანია, ხელი შეუწყოს საზღვარგარეთ მცხოვრები თანამემამულეების სამშობლოსთან მჭიდრო კავშირის შენარჩუნებასა და განვითარებაზე ზრუნვას.

ცვლილებების ამოქმედების შემდეგ:

 • საქართველოს მოქალაქეობის მოპოვების მსურველი პირი გამოცდას სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში მოქალაქეობის მინიჭებაზე განცხადების შეტანამდე ჩააბარებს; არადამაკმაყოფილებელი შედეგის შემთხვევაში, სააგენტო აღარ დაიწყებს მოქალაქეობის მინიჭების ფორმალურ პროცედურებს, რითაც დაიზოგება როგორც მოქალაქეების, ისე უწყების დრო და რესურსები;
 • გამოცდაზე წარუმატებლობის შემთხვევაში, პირს უფლება ექნება, გადააბაროს გამოცდა შეუზღუდავად. გამოცდის ჩაბარებისას მისი შედეგები ძალაში იქნება 1 წლის განმავლობაში;
 • საქართველოს მოქალაქეობის მოპოვების შესახებ განცხადებაზე საბოლოო უარყოფითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მოქალაქეობის მინიჭების პროცედურის ხელმეორედ დაწყების ვადა 1 წლიდან 6 თვემდე შემცირდება;
 • მოქალაქეობის არმქონე პირთა მიერ მოქალაქეობის მოპოვებისთვის დადგენილი საქართველოში ცხოვრების 10-წლიანი ცენზი 5 წლამდე შემცირდება, რითაც სრულად შესრულდება გაერო-ს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის წინაშე აღებული ვალდებულება.

კანოპროექტი მთავრობის სხდომაზე იუსტიციის მინისტრმა რატი ბრეგაძემ წარადგინა.

პარასკევი, 02 ივნისი, 2023

იუსტიციის მინისტრის პირველმა მოადგილემ პაკისტანის საგარეო საქმეთა სახელმწიფო მდივანთან შეხვედრა გამართა

თამარ ტყეშელაშვილმა ასად მაჯიდ ხანთან ორ ქვეყანას შორის დარგობრივი თანამშრომლობის საკითხები განიხილა და ხაზი გაუსვა საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის მნიშვნელობას.

მინისტრის პირველმა მოადგილემ პაკისტანის დელეგაციას იუსტიციის სამინისტროს საქმიანობის ძირითადი პრიორიტეტები გააცნო.

პაკისტანის მხარემ გამოთქვა სურვილი, გაიზიაროს საქართველოს გამოცდილება სერვისების მიწოდებისა და დიგიტალიზაციის კუთხით.
საუბარი, ასევე, შეეხო სახელმწიფო პოლიტიკას მიგრაციის მიმართულებით.

შეხვედრას ესწრებოდნენ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელი ქეთევან ბეთლემიძე, საქართველოში პაკისტანის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ბილალ ჰაიე და პაკისტანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მე-3 ევროპული დეპარტამენტის დირექტორი ალი შაჰიდი.

ხუთშაბათი, 01 ივნისი, 2023

იუსტიციის სამინისტრო აგრძელებს ლექციებს ევროკავშირში ინტეგრაციის სამართლებრივი ასპექტების შესახებ

1-ელ ივნისს შეხვედრა გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან გაიმართა. იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლებმა ახალგაზრდებს მიაწოდეს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ მიმდინარეობს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი, რა დადებითი გავლენა ექნება ევროკავშირში ქვეყნის ინტეგრაციას და რა როლი აქვს იუსტიციის სამინისტროს ამ მიმართულებით.

საჯარო ლექციების მიზანი საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების იდეის პოპულარიზაცია და სტუდენტებში ინტეგრაციის პროცესის მხარდაჭერის გაზრდაა.

იუსტიციის სამინისტრო ლექციების ჩატარებას ევროკავშირში ინტეგრაციის სამართლებრივ ასპექტების შესახებ ქუთაისისა და ბათუმის უნივერსიტეტებშიც გეგმავს.

ღონისძიებები

ივნისი , 2024
 • ორ
 • სა
 • ოთ
 • ხუ
 • პა
 • შა
 • კვ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1