ღონისძიებები

ორშაბათი, 01 აპრილი, 2024

იუსტიციის სამინისტროში ინოვაციური პლატფორმა ახალგაზრდული კლუბი„YOUTHTITIA “ დაფუძნდა

პროექტი იურიდიული ფაკულტეტების სტუდენტებს შესაძლებლობას მისცემს, განივითარონ პროფესიული უნარ-ჩვევები, გაიღრმავონ დარგობრივი ცოდნა, ჩაერთონ საჯარო მმართველობის პროცესში და მონაწილეობა მიიღონ იუსტიციის სამინისტროს რეფორმების დაგეგმვა-განხორციელებაში.

ახალგაზრდულ კლუბ „YOUTHTITIA“-ს პირველ ნაკადში განსაზღვრული კრიტერიუმების შესაბამისად შეირჩევა ავტორიზებული უნივერსიტეტების იურიდიული ფაკულტეტების ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის 30 სტუდენტი. მათ შესაძლებლობა ექნებათ, უშუალოდ ჩაერთონ იუსტიციის სამინისტროს საქმიანობაში;

კლუბი „YOUTHTITIA“ იუსტიციის მინისტრმა რატი ბრეგაძემ წარადგინა. მინისტრმა ისაუბრა ახალგაზრდული პლატფორმის მნიშვნელობაზე, სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლებასა და მომავალი იურისტებისთვის საკუთარ პროფესიასთან უშუალო შეხების მნიშვნელობაზე. რატი ბრეგაძემ წარმატებები უსურვა პროექტის მომავალ მონაწილეებს და იმედი გამოთქვა, რომ უწყების მიერ შეთავაზებული ეს პლატფორმა მათი მომავალი პროფესიისთვის საუკეთესო სტარტი გახდება.

ახალგაზრდების პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარებაზე მიმართული პლატფორმის მნიშვნელობას განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრმაც გაუსვა ხაზი. გიორგი ამილახვარმა წარმატებები უსურვა სამინისტროსა და კლუბის მომავალ წევრებს.

ღონისძიებას, ასევე, ესწრებოდნენ იუსტიციის მინისტრის მოადგილეები, იუსტიციის სამინისტროს სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს წევრები, თბილისისა და რეგიონების ავტორიზებული უნივერსიტეტების რექტორები, სამართლის ფაკულტეტის დეკანები და სტუდენტები.

მათ სიმბოლურად ხელმოწერებით დაადასტურეს კლუბ „YOUTHTITIA“-ში ჩართულობის მზაობა.

ახალგაზრდულ კლუბში სტუდენტების შერჩევისა და კლუბის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ კლუბის ოფიციალურ facebook გვერდზე.

პარასკევი, 29 მარტი, 2024

იუსტიციის სამინისტროში გაერო-ს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესრულების საკითხებზე მომუშავე სამთავრობო კომისიის სხდომა გაიმართა

უწყებათა წარმომადგენლებმა კომისიის სხდომაზე ტერორიზმის დაფინანსებასთან ბრძოლისა და მასთან დაკავშირებული სანქციების ეფექტიანი აღსრულების მექანიზმებზე იმსჯელეს.

სხდომაზე განხილული საკითხები და წარმოდგენილი ახალი საკანონმდებლო რეგულაციები შეესაბამება ევროპულ და საერთაშორისო დონეზე დადგენილ სტანდარტებს და მიზნად ისახავს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციის საკითხებზე (MONEYVAL) მომუშავე ევროპის საბჭოს თემატურ ექსპერტთა ჯგუფის რეკომენდაციების შესრულებას.

აღნიშნული მიმართულების გაძლიერება დაკავშირებულია ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღების შემდგომ ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესთანაც.

გაერო-ს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესრულების საკითხებზე მომუშავე სამთავრობო კომისიის სხდომას იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ბექა ძამაშვილი უძღვებოდა. ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს სამთავრობო კომისიის წევრი უწყებების წარმომადგენლებმა.

ხუთშაბათი, 28 მარტი, 2024

იუსტიციის სამინისტრომ პრობაციონერთა ინოვაციური საორიენტაციო კურსის პროექტი დაიწყო

პრობაციონერთა საორიენტაციო კურსი დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ახალი ინოვაციური სარეაბილიტაციო შესაძლებლობაა, რომელიც დაბალი რისკის პრობაციონერების მხრიდან განმეორებითი დანაშაულის პრევენციას და ამ პროცესში პრობაციის ოფიცრების როლის გაძლიერებას ემსახურება.

პროგრამა ითვალისწინებს პრობაციის ოფიცრების როლის ზრდას დანაშაულის პრევენციის პროცესში; ამასთან, დაბალი რისკის პრობაციონერებს უქმნის შესაძლებლობას, გაიარონ საორიენტაციო კურსი და შემდგომ შესაბამისი ანაზღაურების მიღებით პრობაციის ოფიცრებთან ერთად თავადვე გაუძღვნენ მსგავსს კურსებს. ამას გარდა, პროგრამის წარმატებით დასრულება პირობითი მსჯავრის გაუქმებისა და რეჟიმის შემსუბუქების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ერთ-ერთი დადებითად გასათვალისწინებელი ფაქტორი იქნება.

კურსი მოიცავს ისეთ თემატურ მიმართულებებს, როგორიცაა: ფსიქოსოციალური უნარების განვითარება, წიგნიერებისა და დასაქმების ხელშეწყობა, სამართლებრივი საკითხები და ქალები მართლმსაჯულების სისტემაში.

კურსის ფარგლებში, ბენეფიციარები მიიღებენ მათთვის მნიშვნელოვან ინფორმაციას:

 • შრომითი უფლებებისა და სოციალური დახმარების სისტემებზე;
 • ემოციური მდგომარეობის რეგულირებაზე;
 • ეფექტიან კომუნიკაციასა და კონფლიქტური სიტუაციის მართვაზე;
 • განსხვავებულის მიმართ მიუღებლობისა და სტიგმის დაძლევაზე;
 • ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხელშეწყობასა და არაჯანსაღი ქცევისა და ჩვევების იდენტიფიცირებაზე;

ასევე, პროფორიენტაციის პროგრამის საშუალებით გაეცნობიან არაერთი პროფესიის თავისებურებას.

კურსის პილოტის ჩასატარებლად პრობაციის ოფიცრები მთელი ქვეყნის მასშტაბით შეირჩნენ.

პრობაციონერთა საორიენტაციო კურსი იუსტიციის მინისტრმა რატი ბრეგაძემ გახსნა. ღონისძიების მონაწილეებს სიტყვით მიმართა დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს უფროსმა ლადო ხელაძემ.

იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ბუბა ლომუაშვილმა პრობაციის ოფიცრები დააჯილდოვა, რომელთაც წარმატებით გაიარეს ტრენერთა ტრენინგი, და მათ მომავალ საქმიანობაში წარმატებები უსურვა. ისინი იქნებიან პირველი პრობაციის ოფიცრები საქართველოში, რომლებიც კურსის პილოტს ჩაატარებენ, შემდეგ კი, ამავე პროცესის გავრცელებას შეუწყობენ ხელს.

პრობაციონერთა საორიენტაციო კურსი სააგენტოს სპეციალისტების მიერ, ექსპერტის ჩართულობით, აშშ-ის საერთაშორისო ანტინარკოტიკული და სამართალდამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობის ბიუროს (INL) მხარდაჭერით, იუსტიციის სასწავლო ცენტრთან ერთად ხორციელდება.

ღონისძიებას ასევე ესწრებოდნენ იუსტიციის მინისტრის მოადგილეები, სსიპ-ების ხელმძღვანელები, ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებში პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი ნიკო თათულაშვილი, მთავარი პროკურორის მოადგილე ნათია მერებაშვილი და საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის მოადგილე თამარ მახარაშვილი.

ოთხშაბათი, 27 მარტი, 2024

იუსტიციის სამინისტროს საგრანტო კონკურსის ფარგლებში გამარჯვებულ პროექტ „სამართლის ტექნოლოგიების ციფრული აკადემიის“ პრეზენტაცია გაიმართა

პროექტის მიზანია საქართველოში მომუშავე იურისტებისთვის სამართლის ტექნოლოგიების (ლიგალტექის) სწავლება. ტექნიკური უნარების შეძენა დაეხმარება მათ, თანამედროვე ინოვაციური პროდუქტები გამოიყენონ ყოველდღიურ საქმიანობაში და გააუმჯობესონ სამუშაოს ხარისხი. კურსის თეორიული ნაწილის გავლისას მონაწილეები მიიღებენ ინფორმაციას ალგორითმზე დაფუძნებული კომპიუტერული სისტემების მეშვეობით იურიდიული სერვისების მიწოდების შესახებ.

მონაწილეები შეისწავლიან ლიგალტექ პროგრამა Logos-ისა და რულმეფინგის მეთოდის გამოყენებით ისეთი ციფრული პროდუქტების შექმნას, როგორიცაა: სამართლებრივი კონსულტაციის ავტომატიზებული ბოტები, ხელშეკრულებისა და სარჩელების გენერირების სისტემები და სხვ.

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე თორნიკე ჭეიშვილი პროექტის მონაწილეებს პროექტის მნიშვნელობისა და აქტუალობის შესახებ ესაუბრა, ხოლო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორმა გიორგი ხუბუამ, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის პროფესორმა ზვიად გაბისონიამ და პროექტის ხელმძღვანელმა ნათია სირდაძემ პროექტის მონაწილეებს მიაწოდეს დეტალური ინფორმაცია პროექტის ფარგლებში შეთავაზებული სასწავლო კურსის შესახებ. პროექტის ფარგლებში განსახორციელებელი პრაქტიკული მოდულების თაობაზე პრეზენტაცია ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ასოცირებულმა პროფესორმა ლადო სირდაძემ წარადგინა.

პროექტი განხორციელდება ოქსფორდის უნივერსიტეტის ლიგალტექ ასოციაციასა და გერმანულ ლიგალტექ კომპანია KnowledgeTools International-თან თანამშრომლობით. ღონისძიებაში მონაწილე ქართველ ექსპერტებთან ერთად ლექციებს გაუძღვებიან პროფესორი შტეფან ბრაიდენბახი, დოქტორი თილო ვენდი, ჰატიმ ჰუსაინი და დანიელ ფოა.

იუსტიციის სამინისტრო ყოველწლიურად აცხადებს საგრანტო კონკურსს, რომლის მიზანიც ინოვაციური სერვისების დანერგვის ხელშეწყობა, ადამიანის უფლებათა დაცვის გაძლიერება და სამართლებრივი უსაფრთხოების განმტკიცებაა. წელს იუსტიციის სამინისტრო საგრანტო კონკურსში გამარჯვებულ 17 პროექტს აფინანსებს.

პარასკევი, 22 მარტი, 2024

იუსტიციის მინისტრი საზოგადოებას ხელოვნური ინტელექტის, ერთის მხრივ, განვითარებისთვის და, მეორეს მხრივ, რისკების საკანონმდებლო დონეზე რეგულირების საკითხებზე თანამშრომლობის ფართო ფორმატს სთავაზობს

ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობების გამოყენებისა და, ამავდროულად, შესაძლო რისკების სამართლებრივი რეგულირების საკითხებზე რატი ბრეგაძემ აშშ-ის განვითარების საერთაშორისო სააგენტოს (USAID) ეკონომიკური მმართველობის პროგრამის ორგანიზებული დისკუსიის ფარგლებში ისაუბრა.

იუსტიციის მინისტრის განცხადებით, ტექნოლოგიურმა პროგრესმა წარმოქმნა იმგვარი სამართლებრივი რეგულაციების შემოღების საჭიროება, რომლებიც, ერთი მხრივ, ხელს შეუწყობს ინოვაციების განვითარებას, მეორე მხრივ კი, დაიცავს ადამიანის უფლებებს.

რატი ბრეგაძემ დისკუსიის მონაწილეებს კონკრეტული ინიციატივები შესთავაზა, კერძოდ:

 • იუსტიციის სამინისტროში ჩამოყალიბდება უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფი, რომელიც იმუშავებს ევროკავშირის სამართალთან თავსებად ხელოვნური ინტელექტის სამართლებრივ რეგულირებაზე;
 • იუსტიციის სამინისტროს სასწავლო ცენტრში შეიქმნება ტექნოლოგიებისა და ხელოვნური ინტელექტის სამართლის ცენტრი.

ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვიდნენ, აგრეთვე, USAID-ის მისიის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ჯონ სანი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ირაკლი ნადარეიშვილი და ხელოვნური ინტელექტისა და რობოტიკის ცენტრის (UNICRI) ხელმძღვანელი ირაკლი ბერიძე. დისკუსია საჯარო და კერძო სექტორის, აგრეთვე, აკადემიური წრეების ჩართულობით წარიმართა.

№11 არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში საგრანტო პროექტი „ერუდიციის კურსი“ მიმდინარეობს

პროექტი „ერუდიციის (ინტელექტის განვითარების) კურსი“ იუსტიციის სამინისტროს საგრანტო კონკურსის გამარჯვებულია და მისი მიმართულება ადამიანის უფლებათა დაცვის გაძლიერებაა. პროექტი იუსტიციის მინისტრის მოადგილე თორნიკე ჭეიშვილმა წარადგინა, ხოლო კურსს გიორგი გოგელია გაუძღვება.

არასრულწლოვანი მსჯავრდებულები სალექციო კურსის ფარგლებში გაეცნობიან კლასიკური ლიტერატურის სპეციალურად შერჩეულ ნაწარმოებებს და გააანალიზებენ მათ დისკუსიის ფორმატში; შეისწავლიან იმ ცნობილი ადამიანების ბიოგრაფიებს, რომელთაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს კაცობრიობის განვითარების საქმეში; გაეცნობიან ზოგიერთი სახელმწიფოს კულტურის ისტორიას.

პროექტის მიზანია მსმენელთათვის (მსჯავრდებულებისთვის) ინტელექტუალური დონის მკვეთრად მომატება, ანალიტიკური აზროვნების განვითარება, არგუმენტირებულად საუბრის უნარების გაუმჯობესება, მიღებული ცოდნის გადმოცემისა და პოლემიკა-დისკუსიის კულტურის განვითარება.

იუსტიციის სამინისტრო ყოველწლიურად აცხადებს საგრანტო კონკურსს, რომლის მიზანიც ინოვაციური სერვისების დანერგვის ხელშეწყობა, ადამიანის უფლებათა დაცვის გაძლიერება და სამართლებრივი უსაფრთხოების განმტკიცებაა. წელს იუსტიციის სამინისტრო საგრანტო კონკურსში გამარჯვებულ 17 პროექტს აფინანსებს.

ოთხშაბათი, 20 მარტი, 2024

„იუსტიციის აუდიტორიაში“ პირველი საჯარო ლექცია ჩატარდა

პროექტი კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მიმდინარე წლის 14 მარტს ამოქმედდა, დღეს კი, „იუსტიციის აუდიტორიაში“ მინისტრის პირველი მოადგილის და სამართლის ფაკულტეტის დეკან გიორგი ხატიძის ერთობლივი ლექცია ჩატარდა.

თამარ ტყეშელაშვილმა მიმოიხილა იუსტიციის სამინისტროს სისტემის კომპეტენციაში შემავალი სამართლებრივი საკითხები, მოისმინა სტუდენტების სურვილები და რეკომენდაციები დაგეგმილი ლექციების შინაარსსა და ფორმატთან დაკავშირებით და აუდიტორიის შეკითხვებსაც უპასუხა.

„იუსტიციის აუდიტორია“ შესაძლებლობას აძლევს უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებს, თანამშრომლებს და სხვა დაინტერესებულ პირებს, მიიღონ სრული ინფორმაცია იუსტიციის სამინისტროს სისტემის საქმიანობის, მისი ამოცანების, მიზნებისა და მიღწევების შესახებ. პროექტი ითვალისწინებს სტუდენტების ჩართულობისა და სამართლებრივ საკითხებზე ცნობიერების ამაღლებას, სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობას, საჯარო სამსახურის პოპულარიზაციას და იუსტიციის სამინისტროში კადრების მოზიდვას.

იუსტიციის სამინისტროს საქმიანობის პროცესში სამოქალაქო სექტორის, აკადემიური წრეებისა და მომავალი იურისტების ჩართულობა უწყების ერთ-ერთი პრიორიტეტია.

„იუსტიციის აუდიტორიის“ პროექტის განხორციელება უახლოეს მომავალში სხვა უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობითაც იგეგმება.

პარასკევი, 15 მარტი, 2024

ყირგიზეთის იუსტიციის სამინისტრო სერვისების ხელმისაწვდომობისა და მედიაციის სფეროში საქართველოს გამოცდილებას სწავლობს

ყირგიზეთის დელეგაციას საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ხელმძღვანელობით განხორციელებული და მიმდინარე რეფორმები მინისტრის მოადგილეებმა ბექა ძამაშვილმა და თორნიკე ჭეიშვილმა გააცნეს.

მხარეებმა ისაუბრეს ბიზნესგარემოს გაჯანსაღების მიზნით განხორციელებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, მათ შორის, ბიზნესის რეგისტრაციის გამარტივების, ბიზნესდავების გადაჭრის ეფექტიანი მექანიზმების – არბიტრაჟისა და მედიაციის – დანერგვის, სერვისების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის და სხვა მიმართულებებით ჩატარებული ქართული წარმატებული რეფორმების შესახებ.

შეხვედრაზე განიხილეს მედიაციის შესახებ სინგაპურის კონვენციის რატიფიკაციისა და შემდგომი იმპლემენტაციის საკითხები. კონვენციის რატიფიკაცია, რომელიც ბიზნესსუბიექტებს დავებთან დაკავშირებული მორიგებების აღსრულების პროცესს უმარტივებს, საქართველომ 2021 წელს განახორციელა.

საქართველოს მხრიდან შეხვედრას, აგრეთვე, ესწრებოდნენ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს დეპარტამენტების ხელმძღვანელები, მედიატორთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე ირაკლი ყანდაშვილი, ხოლო ყირგიზეთის მხრიდან – იუსტიციის მინისტრის მოადგილეები, შესაბამისი დეპარტამენტების ხელმძღვანელები და ყირგიზეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი.

ხუთშაბათი, 14 მარტი, 2024

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში „იუსტიციის აუდიტორია“ გაიხსნა

აუდიტორია შესაძლებლობას მისცემს უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებს, თანამშრომლებს და სხვა დაინტერესებულ პირებს, მიიღონ სრული ინფორმაცია იუსტიციის სამინისტროს სისტემის საქმიანობის, მისი ამოცანების, მიზნებისა და მიღწევების შესახებ. ამასთან, საგანმანათლებლო სივრცეში მოეწყობა საჯარო ლექციები სხვადასხვა მნიშვნელოვან თემასთან დაკავშირებით, რაც ხელს შეუწყობს საჯარო დისკუსიის ფორმატის დანერგვას სამართლებრივი საკითხების გარშემო და ამ გზით საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას.

პროექტის კიდევ ერთი ამოცანა სტუდენტური პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა, ახალგაზრდებში საჯარო სამსახურის პოპულარიზაცია და იუსტიციის სამინისტროში პერსპექტიული კადრების მოზიდვაა.

„იუსტიციის აუდიტორია“ რატი ბრეგაძემ მოადგილეებთან, მინისტრის მრჩეველ მინდია უგრეხელიძესთან, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის რექტორ კახაბერ კორძაიასა და სამართლის ფაკულტეტის დეკან გიორგი ხატიძესთან ერთად გახსნა. იუსტიციის სამინისტროსა და აკადემიური წრეების წარმომადგენლებმა სტუდენტებს სიტყვით მიმართეს და იმ შესაძლებლობების შესახებ ისაუბრეს, რომელთაც აუდიტორია სტუდენტებს სთავაზობს. სტუმრებმა ახალგაზრდების შეკითხვებსაც უპასუხეს.

იუსტიციის სამინისტროს საქმიანობის პროცესში სამოქალაქო სექტორის, აკადემიური წრეებისა და მომავალი იურისტების ჩართულობა უწყების ერთ-ერთი პრიორიტეტია. ამ მიზნით არაერთი პროექტი ხორციელდება. მათ შორისაა:

ჟურნალი „იუსტიცია“ – ორენოვანი, საერთაშორისო რეფერირების მქონე გამოცემა, რომელიც წარმოადგენს პლატფორმას სამართლის ცალკეული დარგის განვითარებისა და სამართლებრივ საკითხებზე აკადემიური დისკუსიის გაღრმავებისათვის; ჟურნალი 2023 წლიდან წარმოდგენილია ციფრულ პლატფორმაზე – iustitita.gov.ge;

იუსტიციის სამინისტროსთან არსებული სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭო – ფორმატი სისტემური რეფორმების, პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავებისა და განხორციელების პროცესში აკადემიური წრეებისა და სამეცნიერო საზოგადოების მონაწილეობას უზრუნველყოფს;

საგრანტო კონკურსი – ყოველწლიური საგრანტო პროექტები უწყების საქმიანობაში სამოქალაქო სექტორის, საუნივერსიტეტო საზოგადოებისა და პროფესიული წრეების ჩართულობის გაძლიერებისათვის, რომლის ფარგლებშიც, მხოლოდ წელს 17 საგრანტო წინადადება დაფინანსდა.

ორშაბათი, 11 მარტი, 2024

იუსტიციის სახლის სერვისები კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი გახდა

სახელმწიფო სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, ციფრული ტექნოლოგიების დანერგვის პროცესი გრძელდება.
თბილისის ცენტრალურ იუსტიციის სახლში საპილოტე რეჟიმში მოქმედი თვითმომსახურების სივრცე მომხმარებლისათვის სერვისების მიღების პროცესს კიდევ უფრო ამარტივებს.

კერძოდ, მოქალაქეებს შესაძლებლობა აქვთ, იუსტიციის სახლის თანამშრომლების მონაწილეობის გარეშე, დამოუკიდებლად მიიღონ სხვადასხვა სერვისი ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებით, რაც კიდევ უფრო სწრაფს და კომფორტულს გახდის მომსახურების პროცესს.
საპილოტე პერიოდში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა მომხმარებელთა უკუკავშირს, რის შედეგადაც მოხდება თვითმომსახურების სივრცის საბოლოო ფორმირება.

თვითმომსახურების სივრციდან სერვისების გაცემის პროცესი იუსტიციის მინისტრმა რატი ბრეგაძემ ადგილზე შეაფასა.
ხელმისაწვდომი სახელმწიფო სერვისები იუსტიციის სამინისტროს ერთ-ერთი პრიორიტეტია. სწრაფ და ხარისხიან მომსახურებას მთელი ქვეყნის მასშტაბით 118 იუსტიციის სახლი უზრუნველყოფს. მიმდინარე წლის ბოლომდე მისი ფილიალები ყველა მუნიციპალიტეტში იქნება წარმოდგენილი; ინოვაციური პროექტი „მობილური იუსტიციის სახლი“ კი, რომელიც მაღალმთიანი და რაიონული ცენტრებისგან მოშორებით მდებარე სოფლების მოსახლეობას საკუთარი სახლის კართან ემსახურება, საქართველოს ათივე რეგიონს ფარავს.


ღონისძიებები

აპრილი , 2024
 • ორ
 • სა
 • ოთ
 • ხუ
 • პა
 • შა
 • კვ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6