საერთაშორისო არბიტრაჟები, წესები და კანონმდებლობა

ორმხრივი ხელშეკრულებები ინვესტიციების წახალისებისა და დაცვის შესახებ BIT