საკონტაქტო ინფორმაცია
მისამართი: 0133, საქართველო, თბილისი,
გორგასლის ქუჩა № 24ა
ტელეფონი: +(995 32) 240-50-44
ელფოსტა: anebieridze@justice.gov.ge  
უსაფრთხოების კოდი