2017 წლის ოქმი ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლის ორი ახალი კანდიდატურის შერჩევის სამთავრობო კომისიის სხდომის შედეგების შესახებ

2017 წლის ოქმი ადამიანის უფლებათა სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლის კანდიდატურების შერჩევის სამთავრობო კომისიის სხდომის შედეგების შესახებ

ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლის კანდიდატის განაცხადის ფორმა (21.02.2017)

მთავრობის დადგენილება №623; 2016 წელს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლის კანდიდატურების შერჩევის წესის დამტკიცების შესახებ

2016 წელს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლის კანდიდატურების შერჩევის წესი

2016 წლის ადამიანის უფლებათა ევროპილ სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლის კანდიდატურების პირველადი გადარჩევის შედეგების დამტკიცების შესახებ ოქმი

ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის სამთავრობო კომისიის სხდომის ოქმის შედეგების შესახებ (ოქმი # 2)


შენიშვნები და მოსაზრებები ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში მოსამართლეების კანდიდატთა შერჩევის სამთავრობო კომისიის სხდომის შედეგების შესახებ (ოქმი #2)