ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახსა და საქართველოს სახელმწიფოს შორის გაფორმებული მორიგების შეთანხმება

თარიღი: 17 იანვარი 2014

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო აქვეყნებს ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახსა და საქართველოს სახელმწიფოს შორის 2011 წლის 6 ივლისს გაფორმებულ მორიგების შეთანხმებას. დოკუმენტაციას ვაქვეყნებთ შემდეგი თანმიმდევრობით: საქართველოს მხარის მიერ დაქირავებული იურიდიული კომპანიის წერილი შეთანხმების დოკუმენტების ორიგინალი ვერსიების გადმოგზავნის შესახებ; მორიგების შეთანხმება; მორიგების შეთანხმებაში შესული ცვლილებები; დამატებითი შეთანხმება; დამატებით შეთანხმებაში შესული ცვლილებები.
 
საქართველოს მხარის მიერ დაქირავებული იურიდიული კომპანიის წერილი
მორიგების შეთანხმება
მორიგების შეთანხმების პირველი ცვლილება
მორიგების შეთანხმების მეორე ცვლილება
მორიგების შეთანხმების მესამე ცვლილება
დამატებითი შეთანხმება
დამატებითი შეთანხმების პირველი ცვლილება
დამატებითი შეთანხმების მეორე ცვლილება
დამატებითი შეთანხმების მესამე ცვლილება
დამატებითი შეთანხმების მეოთხე ცვლილება